silikatni

silìkātnī prid.
DEFINICIJA
koji sadrži silikat
ETIMOLOGIJA
vidi silikat

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • silìkātnī — prid. koji sadrži silikat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • БЕТОН СИЛИКАТНЫЙ — бетон, получаемый обработкой в автоклавах смесей, состоящих из известкового кремнезёмистого вяжущего, заполнителя и воды (Болгарский язык; Български) силикатен бетон (Чешский язык; Čeština) silikátový beton (Немецкий язык; Deutsch) Silikatbeton… …   Строительный словарь

  • МОДУЛЬ СИЛИКАТНЫЙ — модуль 2., характеризующий портландцементную сырьевую смесь и выражаемый массовым отношением содержания окиси кремния к суммарному содержанию окиси алюминия и окиси железа (Болгарский язык; Български) силикатен модул (Чешский язык; Čeština)… …   Строительный словарь

  • fȅldšpat — m min. najrašireniji silikatni mineral, nepostojan na atmosferska djelovanja pretvara se u kaolin odnosno glinu, služi u keramičkoj industriji, a ponekad i kao dragi kamen; glinenac ✧ {{001f}}njem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • àzbest — m min. silikatni mineral vlaknaste građe, većinom magnezijev i kalcijev silikat; prerađen u tkaninu, služi za zaštitu od visokih temperatura, kiselina itd.; udisanje čestica azbesta štetno je za dišne organe ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • azbest — àzbest m DEFINICIJA min. silikatni mineral vlaknaste građe, većinom magnezijev i kalcijev silikat, prerađen u tkaninu, služi za zaštitu od visokih temperatura, kiselina itd.; udisanje čestica azbesta štetno je za dišne organe ETIMOLOGIJA grč.… …   Hrvatski jezični portal

  • amfiboli — amfibóli m mn <N amfìbōl, G amfibóla> DEFINICIJA min. silikatni minerali različita oblika; bitni su sastojci eruptivnih i metamorfnih stijena ETIMOLOGIJA fr. amphibole ≃ grč. amphíbolos: bačen na obje strane, nejasan …   Hrvatski jezični portal

  • feldšpat — fȅldšpat m DEFINICIJA min. najrašireniji silikatni mineral, nepostojan na atmosferska djelovanja pretvara se u kaolin odnosno glinu, služi u keramičkoj industriji, a ponekad i kao dragi kamen; glinenac ETIMOLOGIJA njem. Feldspat …   Hrvatski jezični portal

  • hornblenda — hȍrnblēnda ž DEFINICIJA min. silikatni mineral iz grupe amfibola, rogovača, smećkastocrn, sjajan, čest u magmatskim stijenama ETIMOLOGIJA njem. Hornblende …   Hrvatski jezični portal

  • votlák — a m (á) grad. zidna opeka z velikimi luknjami, votlinami: zidati z votlaki / betonski, silikatni votlak …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.