bitnica

bȉtnica ž
DEFINICIJA
vojn. topnička jedinica u domobranstvu i u vojsci Republike Hrvatske, odgovara satniji u drugim rodovima vojske [haubička bitnica; obalna bitnica; protuzračna bitnica]; baterija
ETIMOLOGIJA
vidi biti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • Motorized Guard Brigade (Croatia) — Motorized Guards Brigade (Gardijska motorizirana brigada or GMtBr) Active 2007–present Country …   Wikipedia

  • bàtērija — bàtērij|a ž 1. {{001f}}skup predmeta ili strojeva 2. {{001f}}a. {{001f}}električni spoj (ob. serijski) više istovrsnih i istosmjernih izvora električne energije za pretvaranje kemijske, toplinske, sunčeve ili nuklearne energije u električnu… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • novotvorenica — novotvorènica ž DEFINICIJA lingv. riječ ili izraz novijeg postanja, osjeća se kao nov te ne pripada ustaljenoj jezičnoj tradiciji, može nastati razvijanjem područja na koje se riječ odnosi ili razvijanjem unutarjezične stilizacije (parobrod,… …   Hrvatski jezični portal

  • baterija — bàtērija ž DEFINICIJA 1. a. električni spoj (ob. serijski) više istovrsnih i istosmjernih izvora električne energije za pretvaranje kemijske, toplinske, sunčeve ili nuklearne energije u električnu [akumulatorska baterija; električna baterija;… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.