smočiti

smòčiti svrš. <prez. smȍčīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. smȍčen>
DEFINICIJA
1. (što) natopiti tekućinom, učiniti mokrim, nakvasiti
2. (se) postati mokar
FRAZEOLOGIJA
smočiti tur (u šali) loše proći u kakvom pothvatu
ONOMASTIKA
pr. (nadimačko): Smòčilac (Nova Gradiška)
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. mokar, močiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smòčiti — (što, se) svrš. 〈prez. smȍčīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. smȍčen〉 1. {{001f}}(što) natopiti tekućinom, učiniti mokrim, nakvasiti 2. {{001f}}(se) postati mokar ⃞ {{001f}}∼ tur (u šali) loše proći u kakvom pothvatu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tȗr — tȗr1 m 〈N mn tȕrovi〉 reg. 1. {{001f}}a. {{001f}}stražnji dio hlača b. {{001f}}dio širokih čakšira ili šalvara 2. {{001f}}eufem. stražnjica [dati (isprašiti) po ∼u istući po stražnjici (u blagoj prijetnji); dati nogom u ∼ grubo izbaciti koga… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zaròsiti — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. zàrosīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. zàrošen〉 1. {{001f}}(koga, što) smočiti kapljicama rose, pare i sl; navlažiti 2. {{001f}}(se) smočiti se rosom, dobiti kapljice rose, znoja, pare i sl …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zarositi — zaròsiti (se) nesvrš. <prez. zàrosīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. zàrošen> DEFINICIJA 1. (koga, što) smočiti kapljicama rose, pare i sl; navlažiti 2. (se) smočiti se rosom, dobiti kapljice rose, znoja, pare i sl. ETIMOLOGIJA za + v …   Hrvatski jezični portal

  • tur — tȗr1 m <N mn tȕrovi> DEFINICIJA reg. 1. a. stražnji dio hlača b. dio širokih čakšira ili šalvara 2. eufem. stražnjica [dati (isprašiti) po turu istući po stražnjici (u blagoj prijetnji); dati nogom u tur grubo izbaciti koga odakle; napuniti …   Hrvatski jezični portal

  • namòčiti — (što, se) svrš. 〈prez. nàmočīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. nàmočen〉 staviti u tekućinu; potopiti, smočiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pomòkriti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. pòmokrīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. pòmokren〉 1. {{001f}}(koga, što) smočiti mokraćom 2. {{001f}}(se) ispustiti mokraću; pustiti vodu, urinirati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • popŕskati — (koga, što, se) svrš. 〈prez. pòpr̄skām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. pòprskān〉 poškropiti sitnim kapljicama, prskajući, škropeći skvasiti, smočiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pròkisnuti — (∅) svrš. 〈prez. pròkisnēm, pril. pr. ūvši, prid. rad. pròkisnuo/pròkisao/pròkisla ž〉 1. {{001f}}postati kiseo [prokisnuo kruh]; ukisnuti 2. {{001f}}propustiti kišne kaplje; procuriti (o krovu i sl.) 3. {{001f}}potpuno se smočiti na kiši;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zàkapati — (koga, što) svrš. 〈prez. zàkapām, pril. pr. āvši, prid. trp. zàkapān〉 smočiti kapljama; pokapati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.