signifikantan

signifikàntan prid. <odr. -tnī>
DEFINICIJA
koji significira, koji ukazuje svojim svojstvima na što; indikativan
ETIMOLOGIJA
vidi signal

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • signifikàntan — prid. 〈odr. tnī〉 koji significira, koji ukazuje svojim svojstvima na što; indikativan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • znakòvit — prid. 〈odr. ī〉 koji ukazuje na nešto, koji je osobit znak čega; indikativan, signifikantan, rječit ⃞ {{001f}}to je ∼o, ∼o je to će reći, to znači; indikativno je, signifikantno je, to ukazuje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ı̏ndikatīvan — ı̏ndikatīv|an prid. 〈odr. vnī〉 koji na nešto upozorava, koji pruža indikacije [∼na činjenica]; signifikantan, znakovit …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • znakovit — znakòvit prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji ukazuje na nešto; indikativan, signifikantan, rječit FRAZEOLOGIJA to je znakovito, znakovito je to će reći, to znači; indikativno je, signifikantno je, to ukazuje ETIMOLOGIJA vidi znak …   Hrvatski jezični portal

  • indikativan — ȉndikatīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA koji na nešto upozorava, koji pruža indikacije; signifikantan, znakovit SINTAGMA indikativno planiranje planiranje kojim se ne nastoji utjecati na gospodarske tokove izravnim odlukama organa vlasti,… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.