siguran

sȉgūran prid. <odr. -rnī>
DEFINICIJA
1. koji nije izložen opasnosti, koji je zaštićen [siguran život; sigurna luka]
2. koji je pouzdan [siguran dokaz]
3. čvrst, postojan [siguran korak]
FRAZEOLOGIJA
nemoj biti previše sigur (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ili kao uvod u ono što će se reći) nije sigurno, ne mora biti (tako), nemoj se pouzdati suviše u svoje zaključke ili dojmove;
sigur sam (u to) čvrsto vjerujem, znam da je tako
ETIMOLOGIJA
mlet. sigur, tal. sicuro

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • nȅsigūran — nȅsigūr|an prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}koji nije siguran [∼an u konačan ishod; rezultat je ∼an]; neizvjestan 2. {{001f}}koji nije pouzdan [pomoć je ∼na]; nepouzdan 3. {{001f}}koji se mijenja [vrijeme je ∼no]; promjenjiv, nestalan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pòuzdān — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}u koga se može pouzdati, koji zaslužuje povjerenje, koji se ne kvari [∼ aparat]; siguran, stanovit 2. {{001f}}koji ne izaziva sumnje [∼ čovjek; ∼ službenik]; siguran, provjeren …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rúka — rúk|a ž 〈D L rúci, N mn rȗke, G r‹kū/ ā razg.〉 1. {{001f}}anat. a. {{001f}}jedan od gornjih udova ljudskog tijela od ramena do vrhova prstiju [lijeva ∼a; desna ∼a] b. {{001f}}šaka (od zglavka do prstiju) [baciti ispod ∼e, sport u boćanju baciti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȁd — sȁd1 (sȁda) pril. 1. {{001f}}u ovo vrijeme, u ovaj čas, trenutak 2. {{001f}}malo prije 3. {{001f}}(kao riječ koja najavljuje neodređeno oklijevanje ili ono što će biti) [∼ nisam siguran; A: Je li to dobro ili loše? B: ∼ kako se uzme] 4.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • čȕti — (koga, što) dv. 〈prez. čȕjēm, pril. pr. čȗvši, imp. čȗj, prid. rad. čȕo/čùla ž, prid. trp. čùven, gl. im. čùvēnje〉 1. {{001f}}primiti/primati sluhom glas ili glasove; opažati 2. {{001f}}razg., {{c=1}}v. {{ref}}osjetiti{{/ref}}, {{ref}}osjećati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sigurnost — sigúrnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. a. stanje, osobina onoga koji je siguran/onoga što je sigurno [pružati sigurnost] b. pol. stanje države koje uključuje sve unutarnje i vanjske elemente (stabilnost, prosperitet,… …   Hrvatski jezični portal

  • ruka — rúka ž <D L rúci, N mn rȗke, G rȕkū/ ā razg.> DEFINICIJA 1. anat. a. jedan od gornjih udova ljudskog tijela od ramena do vrhova prstiju [lijeva ili desna ruka] b. šaka (od zglavka do prstiju) [baciti ispod ruke, sport u boćanju baciti boću… …   Hrvatski jezični portal

  • nesiguran — nȅsigūran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA 1. koji nije siguran [nesiguran u konačan ishod; rezultat je nesiguran] 2. koji nije pouzdan [pomoć je nesigurna] 3. koji se mijenja [vrijeme je nesigurno] ETIMOLOGIJA ne + v. siguran …   Hrvatski jezični portal

  • pouzdan — pòuzdān prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. u koga se može pouzdati, koji zaslužuje povjerenje, koji se ne kvari [pouzdan aparat]; siguran 2. koji ne izaziva sumnje [pouzdan čovjek; pouzdan službenik]; siguran, provjeren ETIMOLOGIJA po + v. uzda …   Hrvatski jezični portal

  • čuti — čȕti (koga, što) dv. <prez. čȕjēm, pril. pr. čȗvši, imp. čȗj, prid. rad. čȕo/čùla ž, prid. trp. čùven, gl. im. čùvēnje> DEFINICIJA 1. primiti/primati sluhom glas ili glasove [opažati]; opažati 2. razg., v. osjetiti, osjećati (čulom mirisa)… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.