sijačica

sijàčica1 ž <G mn sijȁčīcā>
DEFINICIJA
bot. biljka (Sporobolus arenarius) iz porodice trava (Gramineae)

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sijàčica — sijàčica1 ž 〈G mn sijȁčīcā〉 bot. biljka (Sporobolus arenarius) iz porodice trava (Gramineae) sijàčica2 ž sprava, stroj i sl. kojim se sije; sijača …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sijačica — sijàčica2 ž DEFINICIJA v. sijač ETIMOLOGIJA vidi sijati …   Hrvatski jezični portal

  • sìjāč — m (sijàčica ž) 〈G sijáča〉 onaj koji sije …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sijača — sȉjača ž DEFINICIJA v. sijačica ETIMOLOGIJA vidi sijati …   Hrvatski jezični portal

  • -ač — ( ačica) DEFINICIJA kao drugi dio riječi označava tvorbu radnih imenica [sijač (sijačica) ← sijati; nosač ← nositi] …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.