bitumeni

bitùmeni m mn <N bitùmen>
DEFINICIJA
1. zajednički naziv za neke smjese organskih spojeva koje su nastale raspadanjem organskih praostataka
2. (jd) u užem smislu crn neisparljiv ostatak pri destilaciji nafte (asfaltni bitumen) i prirodni asfalt
ETIMOLOGIJA
lat. bitumen

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • bitùmen — m 〈N bitùmeni〉 1. {{001f}}u užem smislu crn neisparljiv ostatak pri destilaciji nafte (asfaltni bitumen) i prirodni asfalt 2. {{001f}}〈mn〉 zajednički naziv za neke smjese organskih spojeva koje su nastale raspadanjem organskih praostataka,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bitumenski — bitùmenskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na bitumen ETIMOLOGIJA vidi bitumeni …   Hrvatski jezični portal

  • bituminozan — bȉtuminōzan prid. <odr. znī> DEFINICIJA koji sadrži bitumen ETIMOLOGIJA vidi bitumeni …   Hrvatski jezični portal

  • asfalt — àsfalt m DEFINICIJA 1. geol., v. bitumeni (2) 2. prirodna ili umjetna mješavina bitumena i drobljenog kamenog materijala za izoliranje i polaganje sloja na ulice i prometne površine 3. pren. sloj ceste ili ulice pokriven asfaltom (ob. kolnik) 4.… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.