simpatikus

simpàtikus m
DEFINICIJA
anat. autonomni živčani sustav, dio vegetativnog živčanog sustava; ubrzava rad srca i suzuje krvne žile
ETIMOLOGIJA
nlat. sympaticus, v. simpatija

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • simpátikus — in simpátik a m (á) anat. vegetativno živčevje, ki deluje v telesu ob razburjenju in naporu: parasimpatikus in simpatikus …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • simpatički — simpàtičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na simpatikus [simpatički sustav simpatikus] ETIMOLOGIJA vidi simpatikus …   Hrvatski jezični portal

  • simpàtičkī — prid. koji se odnosi na simpatikus [∼ sustav simpatikus] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Dejan Zavec — Jan Zaveck …   Deutsch Wikipedia

  • simpatikoblastom — simpatikoblàstōm m <G simpatikoblastóma> DEFINICIJA pat. hormonski inaktivan maligni tumor živčanog sustava i srži nadbubrežne žlijezde ETIMOLOGIJA v. simpatikus + v. blastom …   Hrvatski jezični portal

  • simpatikolitici — simpatikolìtici m mn <N simpatikolìtik> DEFINICIJA farm. sredstva koja suzbijaju eventualno negativne učinke nadražaja simpatičkoga živčanog sustava ETIMOLOGIJA v. simpatikus + grč. lytós: topiv …   Hrvatski jezični portal

  • simpatikomimetici — simpatikomimètici m mn <N simpatikomimètik> DEFINICIJA farm. sredstva koja oponašaju fiziološke prenosioce podražaja u simpatičkom živčanom sustavu ETIMOLOGIJA v. simpatikus + grč. mimētikós: vješt oponašanju …   Hrvatski jezični portal

  • parasimpatikus — parasimpàtikus m DEFINICIJA anat. dio vegetativnog živčanog sustava; aktiviranje ima suprotne učinke od aktiviranja simpatikusa ETIMOLOGIJA para + v. simpatikus …   Hrvatski jezični portal

  • párasimpátikus — in párasimpátik a m (ȃ á) anat. vegetativno živčevje, ki deluje v telesu ob mirovanju in spanju: parasimpatikus in simpatikus …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • simpátičen — čna o prid., simpátičnejši (á) 1. ki zaradi kakih lastnosti vzbuja simpatijo; prijeten, prikupen: simpatičen človek; njegova žena je zelo simpatična / njen simpatični glas, obraz; ima simpatičen nastop / evfem. matematika ji ni bila nikoli… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.