simulacija

simulácija ž
DEFINICIJA
1. fiz. kem. modeliranje procesa u nekom sustavu (ispitivanje ponašanja mnogih sustava lakše je i jeftinije provesti simulacijom nego li direktnim ispitivanjem tih sustava) [simulacija zrakopraznog prostora]
2. med. svjesno ili namjerno ponašanje kojim se zdrava osoba želi prikazati bolesnom, ob. u namjeri ostvarenja koristi ili radi izbjegavanja odgovornosti (ob. kaznene); pretvaranje, glumljenje, opr. disimulacija
3. pravn. u građanskom pravu svjesni nesklad između volje i njezinog očitovanja u slučaju kad stranke samo prividno sklapaju neki posao
4. inform. a. oponašanje nekog procesa kompjuterskim programom [simulacija tržišta] b. razg. vrsta računalnih igara u kojima je cilj simuliranje stvarnih uvjeta kakvi se nalaze u određenoj okolini [simulacija zrakoplova; simulacija bolida]
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • simulácija — ž 1. {{001f}}fiz. kem. modeliranje procesa u nekom sustavu [∼ zrakopraznog prostora] 2. {{001f}}med. svjesno ili namjerno ponašanje kojim se zdrava osoba želi prikazati bolesnom, ob. u namjeri ostvarenja koristi ili radi izbjegavanja odgovornosti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • simulácija — e ž (á) glagolnik od simulirati: simulacija bolezni, umora / simulacija zračnega napada …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • SIMCOS — (an acronym standing for SIMulation of COntinuous Systems ) is a computer language and a development environment for computer simulation. In 1989 it was developed by Slovenian experts led by Borut Zupančič.PropertiesThe purpose of the language is …   Wikipedia

  • meningizam — meningìzam m <G zma> DEFINICIJA pat. 1. simptomi i znaci meningitisa koji se javlja u tijeku akutnih febrilnih stanja i dehidracije, bez upale moždanih opni 2. histerična simulacija meningitisa ETIMOLOGIJA v. meningitis + izam …   Hrvatski jezični portal

  • Markovljev — Màrkovljev prid. DEFINICIJA ob. u: SINTAGMA Markovljev lanac matematički model nizova događaja u kojem vjerojatnost jednog događaja ovisi o prethodnom događaju; često se koristi u računalnoj simulaciji; Markovljev model mat. matematički model ili …   Hrvatski jezični portal

  • operacijski — operácījskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na operaciju; operacioni SINTAGMA operacijski kod inform. dio naredbe strojnog ili asemblerskog jezika koji određuje tip naredbe (koju vrstu operacije izvodi) i ustroj podataka na kojima ona djeluje;… …   Hrvatski jezični portal

  • asimulacija — asimulácija ž DEFINICIJA psih. pretvaranje govornika; iako želi saopćiti što, hini kako to ne želi ETIMOLOGIJA ad + v. simulirati, simulacija …   Hrvatski jezični portal

  • disimulacija — disimulácija ž DEFINICIJA 1. pravn. prikrivanje nekog stanja ili činjenice da se izbjegnu pravne posljedice 2. izbjegavanje jasnog odgovora (o stanju bolesti, o pravnom statusu itd.), opr. simulacija ETIMOLOGIJA lat. dissimulatio ≃ dissimulare:… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.