lingvistika

lingvìstika ž <D L -ici>
DEFINICIJA
znanost o jeziku, bavi se proučavanjem općih zakonitosti u jeziku; jezikoslovlje, usp. filologija
SINTAGMA
lingvistika teksta (diskursa) disciplina u lingvistici koja polazi od spoznaje da rečenica nije najveća jezična jedinica te da i na makrostrukturama postoji jasna organizacija;
komparativna (poredbena) lingvistika disciplina u lingvistici, bavi se usporednim proučavanjem različitih jezičnih sustavā i standardā;
primijenjena lingvistika disciplina koja se bavi proučavanjem primjene jezikoslovnih teorija u psihologiji, leksikografiji, telekomunikacijama i dr.
ETIMOLOGIJA
fr. linguistique ≃ lat. lingua: jezik

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • lingvìstika — ž 〈D L ici〉 znanost o jeziku, bavi se proučavanjem općih zakonitosti u jeziku; jezikoslovlje, {{c=1}}usp. {{ref}}filologija{{/ref}} ∆ {{001f}}komparativna (poredbena) ∼ disciplina u lingvistici, bavi se usporednim proučavanjem različitih jezičnih …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lingvístika — e ž (í) jezikoslovje: študirati lingvistiko; razprave s področja lingvistike ♦ lingv. matematična lingvistika; strukturalna lingvistika …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • lingvistika — lingvi̇̀stika dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • lingvistika — lingvìstika sf. (1) DŽ kalbos mokslas, kalbotyra …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Полабский язык — Самоназвание: slüvensťĕ, vensťĕ Страны: Германия …   Википедия

  • Andrei Zalizniak — Andreï Zalizniak Andreï Zalizniak Andreï Anatolievitch Zalizniak (en russe : Андрей Анатольевич Зализняк), né le 29 avril 1935 à Moscou, est un linguiste russe, membre de la Société de linguistique de Paris depuis 1957, de l Aca …   Wikipédia en Français

  • Andrey Zaliznyak — Andreï Zalizniak Andreï Zalizniak Andreï Anatolievitch Zalizniak (en russe : Андрей Анатольевич Зализняк), né le 29 avril 1935 à Moscou, est un linguiste russe, membre de la Société de linguistique de Paris depuis 1957, de l Aca …   Wikipédia en Français

  • Andreï Zalizniak — Andreï Anatolievitch Zalizniak (en russe : Андрей Анатольевич Зализняк), né le 29 avril 1935 à Moscou, est un linguiste russe, membre de la Société de Linguistique de Paris depuis 1957, de l Académie des sciences de Russ …   Wikipédia en Français

  • Natalia Firsova — Natalia M. Firsova Nacimiento 21 de febrero de 1929 (82 años) …   Wikipedia Español

  • fȕnkcionālan — fȕnkcionāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji se odnosi, koji pripada funkciji; funkcijski 2. {{001f}}koji je izmišljen, projektiran, predviđen i sl. za određenu svrhu ili potrebu; praktičan [∼an stan; ∼an prostor] 3. {{001f}}koji je sposoban… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.