simetričan

simètričan prid. <odr. -čnī>
DEFINICIJA
1. a. koji na obje polovice odgovara mjeri, koji je jednak; razmjeran [simetrična relacija; simetrična matrica; simetrični operator] b. koji se odlikuje skladom, koji odražava sklad; skladan
2. koji se odnosi na simetriju (1)
3. mat. u geometriji, svojstvo figure u ravnini ili prostoru da postoji simetrija koja tu figuru preslikava samu u sebe; intuitivno, figura je tim pravilnija što ima više takvih simetrija
SINTAGMA
simetrična funkcija mat. funkcija koja se ne mijenja pri permutaciji varijabli
ETIMOLOGIJA
vidi simetrija

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • simètričan — simètrič|an prid. 〈odr. čnī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}koji na obje polovice odgovara mjeri, koji je jednak [∼na relacija; ∼na matrica; ∼ni operator]; razmjeran b. {{001f}}koji se odlikuje skladom, koji odražava sklad; skladan 2. {{001f}}koji se… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • asimetričan — asimètričan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji nema jednake dijelove s jedne i druge strane zamišljene osi; nejednak, nepravilan, neskladan, opr. simetričan SINTAGMA asimetričan prijenos inform. vrsta prijenosa što ga koriste brzi modemi koji …   Hrvatski jezični portal

  • asimètričan — asimètrič|an prid. 〈odr. čnī〉 koji nema jednake dijelove s jedne i druge strane zamišljene osi; nejednak, neskladan, nepravilan, opr. simetričan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rȅgulāran — rȅgulār|an prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}koji je u skladu s propisima, prema propisima; uređen, pravilan 2. {{001f}}koji je uobičajen; normalan 3. {{001f}}koji se pojavljuje u određenim intervalima; periodičan 4. {{001f}}koji je usklađen,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • simetrála — ž mat. pravac (tj. simetrala nekog skupa točaka u ravnini) s obzirom na koji je dani skup točaka osno simetričan; raspolovnica, sumjernica ∆ {{001f}}∼ dužine mat. pravac koji prolazi polovištem te dužine i okomit je na nju; ∼ kuta mat. pravac… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • simètrično — pril. na simetričan način, usklađeno, jednakomjerno, proporcionalno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • simetrala — simetrála ž DEFINICIJA mat. pravac (tj. simetrala nekog skupa točaka u ravnini) s obzirom na koji je dani skup točaka osno simetričan; raspolovnica, sumjernica SINTAGMA simetrala dužine mat. pravac koji prolazi polovištem te dužine i okomit je na …   Hrvatski jezični portal

  • simetrično — simètrično pril. DEFINICIJA na simetričan način, usklađeno, jednakomjerno, proporcionalno ETIMOLOGIJA vidi simetrija …   Hrvatski jezični portal

  • regularan — rȅgulāran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA 1. koji je u skladu s propisima, prema propisima; uređen, pravilan 2. koji je uobičajen; normalan 3. koji se pojavljuje u određenim intervalima; periodičan 4. koji je usklađen, prilagođen nekoj… …   Hrvatski jezični portal

  • ausvinkl — àusvinkl prid. <indekl.> DEFINICIJA reg. tehn. koji odstupa od mjera za dužinu ili površinu; koji nije sasvim simetričan [soba je ausvinkl]; kriv, usp. vinklati ETIMOLOGIJA njem. aus: izvan + Winkel: ugao, tesarski kutnik …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.