simetrala

simetrála ž
DEFINICIJA
mat. pravac (tj. simetrala nekog skupa točaka u ravnini) s obzirom na koji je dani skup točaka osno simetričan; raspolovnica, sumjernica
SINTAGMA
simetrala dužine mat. pravac koji prolazi polovištem te dužine i okomit je na nju;
simetrala kuta mat. pravac koji prolazi vrhom kuta i dijeli ga na dva jednaka kuta (u prostoru analognu ulogu ima simetralna ravnina)
ETIMOLOGIJA
vidi simetrija

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • simetrála — ž mat. pravac (tj. simetrala nekog skupa točaka u ravnini) s obzirom na koji je dani skup točaka osno simetričan; raspolovnica, sumjernica ∆ {{001f}}∼ dužine mat. pravac koji prolazi polovištem te dužine i okomit je na nju; ∼ kuta mat. pravac… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • simetrála — e ž (ȃ) geom. premica, glede na katero sta geometrijski tvorbi ali dela geometrijske tvorbe simetrična, somernica: narisati simetralo; simetrala daljice, kota; simetrala dveh likov …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • simètrija — ž 1. {{001f}}uzajamna podudarnost ili razmjernost dijelova cjeline; skladnost, sukladnost [∼ grčkog hrama] 2. {{001f}}mat. svojstvo geometrijskog lika da se nasuprot svakoj točki s jedne strane neke njegove osi nalazi odgovarajuća točka na istoj… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • simetrija — simètrija ž DEFINICIJA 1. uzajamna podudarnost ili razmjernost dijelova cjeline; skladnost, sukladnost [simetrija grčkog hrama] 2. mat. svojstvo geometrijskog lika da se nasuprot svakoj točki s jedne strane neke njegove osi nalazi odgovarajuća… …   Hrvatski jezični portal

  • bisektrisa — bisektrìsa ž DEFINICIJA mat. simetrala kuta, pravac koji prolazi vrhom kuta i raspolavlja taj kut ETIMOLOGIJA engl. bisectrix ≃ bisect: razdijeliti na dva dijela (≃ bi + lat. secta: pravac) + trix: latinski sufiks koji označava ženski rod u… …   Hrvatski jezični portal

  • daljíčen — čna o (ȋ) pridevnik od daljica: daljična simetrala …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • razpolóvnica — e ž (ọ̑) geom. črta, ki kaj razpolavlja: narisati razpolovnico / razpolovnica kota premica, ki deli kot na dva enaka kota; simetrala kota …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • somérnica — e ž (ẹ̑) geom. premica, glede na katero sta geometrijski tvorbi ali dela geometrijske tvorbe simetrična; simetrala: somernica daljice, kota, krivulje; somernica dveh likov …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.