silovati

sȉlovati (koga) dv. <prez. sȉlujēm, pril. sad. sȉlujūći, pril. pr. -āvši, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
1. fizičkim ili psihičkim nasiljem primorati/primoravati na spolni akt
2. pren. razg. primorati/primoravati koga na što
FRAZEOLOGIJA
silovati činjenice u dokazivanju ne voditi računa o činjenicama kako bi se potvrdila unaprijed postavljena teza
ETIMOLOGIJA
vidi sila

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • silováti — újem nedov. (á ȗ) knjiž. biti nasilen do koga, delati komu silo: silovati miroljubne ljudi / silovati jezik …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • silui — SILUÍ, siluiesc, vb. IV. tranz. 1. (Astăzi rar) A uza de forţă faţă de cineva sau de ceva; a constrânge, a obliga, a sili (1); a violenta. 2. spec. A necinsti, a viola o femeie, o fată. 3. fig. A încălca, a nesocoti; a denatura, a falsifica. –… …   Dicționar Român

  • fôrca — fôrc|a ž reg. 1. {{001f}}sport uzvik bodrenja, navijanja (ob. u talijanskom jeziku) 2. {{001f}}sila, tjelesna snaga [imati ∼e za što; izgubio sam ∼u = izdala me snaga; učiniti ∼u (komu, nad kim) silovati koga] ✧ {{001f}}tal …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • obeščàstiti — (koga) svrš. 〈prez. obèščastīm, pril. pr. īvši, prid. trp. obèščašćen, gl. im. obeščašćénje〉 1. {{001f}}nanijeti sramotu čijoj časti, čijem dobrom glasu 2. {{001f}}arh. silovati, oduzeti djevičanstvo, nevinost (ob. djevojci) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • obljúbiti — (koga) svrš. 〈prez. òbljūbīm, pril. pr. īvši, prid. trp. òbljūbljen〉 1. {{001f}}zast. zavoljeti 2. {{001f}}knjiš. izljubiti 3. {{001f}}zast. a. {{001f}}izvršiti obljubu (nad ženskom osobom) b. {{001f}}silovati, obeščastiti (žensku osobu) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • silòvatelj — m onaj koji siluje, {{c=1}}usp. {{ref}}silovati (1,2){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sı̏la — sı̏l|a ž 〈G mn sîlā〉 1. {{001f}}fiz. a. {{001f}}svaki utjecaj koji izaziva gibanje ili promjenu brzine gibanja tijela, ono što pokreće b. {{001f}}jedinica koja opisuje djelovanje tijela ili polja na neko tijelo (simbol F, jedinica newton N) (u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • silă — SÍLĂ, sile, s.f. 1. Sentiment de dezgust, de scârbă, de neplăcere, de repulsie faţă de cineva sau de ceva; aversiune. ♢ loc. adv. În (sau, rar, cu, înv. de) silă = fără tragere de inimă, fără interes, fără plăcere; din obligaţie. 2. Constrângere …   Dicționar Român

  • silovatelj — silòvatelj m DEFINICIJA onaj koji siluje, usp. silovati (1,2) ETIMOLOGIJA vidi sila …   Hrvatski jezični portal

  • sila — sȉla ž <G mn sȋlā> DEFINICIJA 1. fiz. a. svaki utjecaj koji izaziva gibanje ili promjenu brzine gibanja tijela, ono što pokreće b. jedinica koja opisuje djelovanje tijela ili polja na neko tijelo (simbol F, jedinica newton N) (u klasičnoj… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.