legnuti

lȅgnuti (Ø) svrš. <prez. lȅgnēm, pril. pr. -ūvši, prid. rad. lȅgao>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi ležati

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • slegnuti — slȅgnuti (slȅći) (se) svrš. <prez. slȅgnēm (se), pril. pr. ūvši (se), prid. rad. slȅgnuo/slȅgao (se)> DEFINICIJA 1. razg. staložiti se (1) 2. spustiti se u razini od gubitka zraka i vlage [kruh se slegao, tijesto se sleglo] 3. ekspr.… …   Hrvatski jezični portal

  • razlegnuti — ràzlegnuti se (ràzleći se) svrš. <prez. nēm se, pril. pr. ūvši/ gāvši se, prid. rad. ràzlegnuo/ràzlegao se> DEFINICIJA raširiti se na velikom prostoru, odjeknuti, zaoriti se (o zvuku) ETIMOLOGIJA raz + v. ležati, legnuti …   Hrvatski jezični portal

  • leći — lȅći (Ø) svrš. <prez. lȅgnēm, pril. pr. lȅgāvši, imp. lȅzi, prid. rad. lȅgao> DEFINICIJA 1. zauzeti vodoravan položaj; legnuti 2. (u što, na što) smjestiti se prema veličini i obliku FRAZEOLOGIJA leći na posao prionuti, posvetiti se poslu;… …   Hrvatski jezični portal

  • leganj — lȅganj m <G gnja, N mn gnji> DEFINICIJA zool. 1. šljuka (Caprimulgus europaeus); prkačin, pomrakuša, kozodoj, mračni leganj 2. (mn) porodica ptica (Caprimulgidae); mračnice ETIMOLOGIJA v. ležati, legnuti …   Hrvatski jezični portal

  • polegnuti — pòlegnuti svrš. <prez. pòlegnēm, pril. pr. ūvši, prid. trp. pòlegnūt> DEFINICIJA 1. (koga, što) staviti (osobu ili predmet) da leži; položiti 2. (Ø) staviti se u ležeći položaj 3. (se) a. saviti se, prignuti se prema tlu (o travi, žitu) b.… …   Hrvatski jezični portal

  • ulegnuti — ùlegnuti se (ùleći se) svrš. <prez. ùlegnēm se, pril. pr. ūvši se, prid. trp. ùlegnūt> DEFINICIJA dobiti udubinu, ulegnuće; slegnuti se, udubiti se, uleknuti se ETIMOLOGIJA u + v. ležati, legnuti …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.