bitnik

bȉtnīk m <V -īče, N mn -īci>
DEFINICIJA
1. pripadnik studentske subkulture (bit-kultura, bitls-kultura) od 1960-ih u SAD-u, kasnije u Europi, zagovara radikalan otklon od građanskih normi i kulture odraslih
2. žarg. osoba koja se neuobičajeno ponaša i oblači, često pokazuje interes za filozofije izvan europskoga kulturnog kruga
ETIMOLOGIJA
amer.engl. beatnik

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • bitnik — {{/stl 13}}{{stl 7}}|| {{/stl 7}}beatnik {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIa, lm M. bitnikicy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} uczestnik nieformalnego ruchu społeczno artystycznego rozwijającego się w USA w latach 50 …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bitnik — is., ği, İng. beatnik Genel davranışları ve hırpani giysileri ile toplum hayatından kopma eğilimi gösteren ve toplum dışında bir yaşantısı olan genç …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bitnik — m III, DB. a, N. bitnikkiem; lm M. bitnikicy, DB. ów «przedstawiciel grupy młodzieży zbuntowanej przeciwko normom społecznym i wyrażający ten bunt w różnych ekscesach, będących wyrazem lekceważenia przyjętych norm współżycia między ludźmi, w… …   Słownik języka polskiego

  • bitnik — ipd. gl. beatnik ipd …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • beatnik — /ˈbitnɪk / (say beetnik) noun 1. a member of the beat generation. 2. Colloquial someone who avoids traditional conventions of behaviour, dress, etc. {beat (generation) + nik by analogy with sputnik} …   Australian English dictionary

  • beatnik — [ bitnik ] n. • 1959; de l angl. amér. beat generation « génération foutue » et de nik, suff. yiddish d o. slave ♦ Anglic. Personne en révolte contre le conformisme bourgeois et la société de consommation, qui vit d expédients, sans domicile fixe …   Encyclopédie Universelle

  • beatnik — [wym. bitnik] m III, DB. a, N. beatnikkiem; lm M. beatnikicy, DB. ów → bitnik …   Słownik języka polskiego

  • beatnik — {{/stl 13}}{{stl 7}}[wym. bitnik]{{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}bitnik {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Picnik — Infobox Company company name = Picnik company type = Private foundation = flagicon|USA Seattle, Washington (2005) location city = 1932 First Ave, Suite 716 Seattle, Washington location country = USA industry = Internet, computer software key… …   Wikipedia

  • beatnik — / bi:tnik/, it. / bitnik/ s. ingl. [der. di beat ], usato in ital. al masch. e al femm. 1. (soc.) [chi fa parte di un movimento giovanile nato negli Stati Uniti d America, caratterizzato da atteggiamenti ribelli e anticonformisti] ▶◀ beat. 2.… …   Enciclopedia Italiana

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.