sinteriranje

sinterírānje sr
DEFINICIJA
kem. okrupnjavanje sitnozrnatih tvari u čvrstu poroznu masu grijanjem bez taljenja, usp. aglomeracija (3)
ETIMOLOGIJA
njem. Sintern

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • aglomeracija — aglomerácija ž DEFINICIJA 1. cjelina dobivena nakupljanjem, gomilanjem ili naseljavanjem [gradska aglomeracija] 2. min. zbijanje sitnih ruda u komade 3. kem. okrupnjivanje sitnozrnatog i praškastog materijala, usp. sinteriranje ETIMOLOGIJA lat.… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.