sintaktički

sintàktički pril.
DEFINICIJA
po zakonitostima sintakse, na način kako traži sintaksa
ETIMOLOGIJA
vidi sintaksa

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sintaktički — sintàktičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na sintaksu [sintaktička pogreška; sintaktička analiza; sintaktički odnosi] ETIMOLOGIJA vidi sintaksa …   Hrvatski jezični portal

  • sintàktički — pril. po zakonitostima sintakse, na način kako traži sintaksa …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sintàktičkī — sintàktičk|ī prid. koji se odnosi na sintaksu [∼a pogreška; ∼a analiza; ∼i odnosi] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • konstrùkcija — ž 1. {{001f}}proces i rezultat konstruiranja; gradnja, ustrojstvo, konstrukt [željezna ∼ mosta; misaona ∼] 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}samovoljno tumačenje nekog teksta, izjave i sl., subjektivna interpretacija; izmišljotina, konstrukt b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vŕsta — vŕst|a ž 〈G mn ā/ ī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}kategorija istorodnih predmeta i pojmova; vrst b. {{001f}}životinjske i biljne jedinke koje su po građi tijela i načinu života bliske i mogu se međusobno razmnožavati; jedinica za klasifikaciju životinja …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùzrečica — ž stalna veza riječi, često sintaktički nedovršena, koja se ponavlja i općenito je poznata, ob. sadrži sliku ili alegoriju bez izravne pouke [ni riba ni meso] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nesročnost — nèsročnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA lingv. gramatičko neslaganje riječi u rečenici koje su sintaktički ovisne jedne o drugima ETIMOLOGIJA ne + v. srok, sročnost …   Hrvatski jezični portal

  • parser — (izg. pàrser) m DEFINICIJA inform. program koji obavlja sintaktičku analizu nekog jezika; sintaktički analizator ETIMOLOGIJA engl …   Hrvatski jezični portal

  • konstrukcija — konstrùkcija ž DEFINICIJA 1. proces i rezultat konstruiranja [željezna konstrukcija mosta; misaona konstrukcija]; gradnja, konstrukt, ustrojstvo 2. pren. a. samovoljno tumačenje nekog teksta, izjave i sl., subjektivna interpretacija; izmišljotina …   Hrvatski jezični portal

  • adjektivizacija — adjektivizácija ž DEFINICIJA lingv. morfološko sintaktički način tvorbe pridjeva konverzijom drugih riječi [ugroziti ugrožen]; popridjevljenje ETIMOLOGIJA vidi adjektiv …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.