smrtnost

smȑtnōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
1. osobina onoga koji je smrtan
2. broj umrlih na određenom području u određenom razdoblju prema broju stanovnika; mortalitet [visoka/niska smrtnost; velika/mala smrtnost]
ETIMOLOGIJA
vidi smrt

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smŕtnost — i ž (ȓ) 1. število, ki pove, koliko ljudi umre v letu na tisoč prebivalcev: smrtnost pada, raste; krivulja smrtnosti; smrtnost in rodnost 2. med. število, ki pove, koliko ljudi umre od sto obolelih za isto boleznijo: smrtnost pri tej bolezni je… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • mortalitet — mortalìtēt m <G mortalitéta> DEFINICIJA term. broj smrtnih slučajeva u nekoj populaciji u odnosu na broj stanovnika; smrtnost (ob. izražen u promilima), opr. natalitet SINTAGMA specifični mortalitet smrtnost pojedinih dobnih skupina neke… …   Hrvatski jezični portal

  • letalìtēt — m 〈G letalitéta〉 broj umrlih na određenom području u određenom razdoblju prema broju stanovnika; smrtnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mortalìtēt — m 〈G mortalitéta〉 term. broj smrtnih slučajeva u nekoj populaciji u odnosu na broj stanovnika; smrtnost (ob. izražen u promilima), opr. natalitet …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • statistika — statìstika ž <D L ici> DEFINICIJA mat. 1. grana matematike koja se bavi metodama sistematizacije, obrade i primjene podataka dobivenih iz većeg broja uzoraka; procjenjuje pouzdanost određenih hipoteza, često uz pomoć teorije vjerojatnosti… …   Hrvatski jezični portal

  • letalitet — letalìtēt m <G letalitéta> DEFINICIJA broj umrlih na određenom području u određenom razdoblju prema broju stanovnika; smrtnost ETIMOLOGIJA vidi letalan …   Hrvatski jezični portal

  • mors — mȍrs m DEFINICIJA term. smrt ETIMOLOGIJA lat. ≃ mortalitas: smrtnost ≃ mortuus: mrtav …   Hrvatski jezični portal

  • neonatalni — neonàtālnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na novorođenčad SINTAGMA neonatalna skrb perinatalna zaštita, v. perinatalan ; neonatalna smrtnost med. pojava smrtnosti dojenčadi u neonatalnom razdoblju (u prva četiri tjedna života) ETIMOLOGIJA neo +… …   Hrvatski jezični portal

  • letálnost — i ž (ȃ) med. število, ki pove, koliko ljudi umre od sto obolelih za isto boleznijo; smrtnost, umrljivost: letalnost pri tej bolezni je velika / 30 odstotna letalnost …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • mortalitéta — e ž (ẹ̑) knjiž. število, ki pove, koliko ljudi umre v letu na tisoč prebivalcev; umrljivost, smrtnost: mortaliteta pada, raste; nataliteta in mortaliteta …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.