sinkronija

sinkrònija (sinhrònija razg. + srp.) ž
DEFINICIJA
1. točno podudaranje u vremenu dviju ili više pojava; istodobnost, istovremenost
2. lingv. razmatranje jezičnih pojava onako kako djeluju u određenom vremenskom stadiju, opr. dijakronija
ETIMOLOGIJA
vidi sinkron

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sinkrònija — (sinhrònija razg. + srp.) ž 1. {{001f}}točno podudaranje u vremenu dviju ili više pojava; istodobnost, istovremenost, sinkroničnost 2. {{001f}}lingv. razmatranje jezičnih pojava onako kako djeluju u određenom vremenskom stadiju, opr. dijakronija …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dijakrònija — ž 1. {{001f}}zbivanje pojava u različito vrijeme; raznovremenost 2. {{001f}}lingv. razmatranje jezičnih pojava onako kako slijede ili se zbivaju zakonito protjecanjem vremena [gord {{tag1=2}}→{{/tag1}} grod {{tag1=2}}→{{/tag1}} grad], opr.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sinkròničnōst — ž svojstvo onoga što je sinkronično, {{c=1}}usp. {{ref}}sinkronija{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sinkrònījski — pril. na način sinkronije, kao sinkronija …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sinkronijski — sinkrònījski pril. DEFINICIJA na način sinkronije, kao sinkronija ETIMOLOGIJA vidi sinkron …   Hrvatski jezični portal

  • sinkroničnost — sinkròničnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga što je sinkronično, usp. sinkronija ETIMOLOGIJA vidi sinkron …   Hrvatski jezični portal

  • dijakronija — dijakrònija ž DEFINICIJA 1. zbivanje pojava u različito vrijeme; raznovremenost 2. lingv. razmatranje jezičnih pojava onako kako slijede ili se zbivaju zakonito protjecanjem vremena [gord → grod → grad], opr. sinkronija ETIMOLOGIJA dija + kronija …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.