smrtonosan

smrtònosan prid. <odr. -snī>
DEFINICIJA
1. koji donosi smrt [smrtonosna bolest]
2. pren. koji je koban; ubitačan [smrtonosna odluka]
ETIMOLOGIJA
v. smrt + v. nositi

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smrtònosan — smrtònos|an prid. 〈odr. snī〉 1. {{001f}}koji donosi smrt [∼na bolest] 2. {{001f}}pren. koji je koban [∼na odluka]; ubitačan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smrtonosno — smrtònosno pril. DEFINICIJA na smrtonosan način, noseći smrt ETIMOLOGIJA vidi smrtonosan …   Hrvatski jezični portal

  • Tobacco packaging warning messages — Smoking warning on the back of a cigarette pack, in Australia Tobacco packaging warning messages are health warning messages that appear on the packaging of cigarettes and other tobacco products. They have been implemented in an effort to enhance …   Wikipedia

  • fȁtālan — fȁtāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji donosi smrt [∼na ozljeda]; smrtonosan, koban 2. {{001f}}koji donosi nesreću, katastrofu, uništenje [∼an predznak]; razoran 3. {{001f}}koji utječe na čiju sudbinu [∼an događaj]; sudbonosan ∆ {{001f}}∼na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kùkuta — ž 1. {{001f}}bot. otrovna biljka (Conium maculatum) iz porodice štitarki (Umbelliferae) 2. {{001f}}meton. smrtonosan napitak od te biljke (otrov koji je ispio Sokrat) ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lètālan — lètāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji je ubitačan; smrtonosan 2. {{001f}}koji se odnosi na smrt; smrtan, mrtvački ∆ {{001f}}∼na doza pat. smrtonosna doza toksične supstance, lijeka, ionizirajućeg zračenja; ∼ni ishod med. smrt ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȍpāk — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji je spreman, kadar činiti zlo, zao 2. {{001f}}koji je strašan, smrtonosan 3. {{001f}}oštar, žučan 4. {{001f}}razg. reg. naopak, koji je okrenut na drugu stranu, posuvraćen ∆ {{001f}}∼a bolest formula za rak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pjèguše — ž 〈N pjèguša〉 mn zool. rod (Lachesis) američkih zmija ljutica iz potporodice čegrtuša, duge do 2 m, otrov smrtonosan za čovjeka …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȍgūban — prid. 〈odr. bnī〉 koji je krajnje opasan, vrlo štetan, smrtonosan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smrtònosno — pril. na smrtonosan način, noseći smrt …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.