slikarica

slȉkarica ž
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi slika

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • slikaríca — e ž (í) star. slikarka: kiparke in slikarice …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Raškaj — Ràškaj, Slava (1877 1906) DEFINICIJA hrv. slikarica akvarela ob. s prikazima Ozlja i okolice; od rođenja gluhonijema, umire u duševnoj bolnici (Ozalj, Na Mrežnici, Zima, Rano proljeće) …   Hrvatski jezični portal

  • Maar — (izg. mȃr), Dora (pravo ime Henriette Théodora Markovich) (1907 1997) DEFINICIJA francuska slikarica i fotografkinja hrv. porijekla; živjela s Picassom u Parizu 1936 1943, fotografski dokumentirala njegov rad na Guernici; Picasso ju je često… …   Hrvatski jezični portal

  • Kahlo — (izg. kȃlo), Frida (1907 1954) DEFINICIJA meksička slikarica, kombinirala tradicionalno južnoameričko narodno slikarstvo s klasičnim i modernim umjetničkim stilovima; stradala u prometnoj nesreći i bila nepokretna; kultna ličnost postfeminizma,… …   Hrvatski jezični portal

  • Kollwitz — (izg. kȍlvic), Käthe (1867 1945) DEFINICIJA njemačka ekspresionistička grafičarka, slikarica i kiparica; zaokupljale su je teme bijede, rata, patnje, majčinstva, osuđivala društvenu nejednakost; predaje, kao prva žena, na berlinskoj Likovnoj… …   Hrvatski jezični portal

  • Dujšin-Ribar — Dùjšin Rìbar, Cata (1897 1994) DEFINICIJA hrv. slikarica …   Hrvatski jezični portal

  • Gentileschi — (izg. đentilèski), Artemisia (1597 o.1651) DEFINICIJA talijanska ranobarokna slikarica; važna sljedbenica Caravaggiove škole u drugoj generaciji njegovih sljedbenika (dramatični barokni naturalizam, kontrasti svjetlo/sjena, likovi snažnih… …   Hrvatski jezični portal

  • Fitzgerald — (izg. ficdžèrald) DEFINICIJA 1. Ella (1918 1996), američka pjevačica, vrhunska interpretkinja jazza, bluesa i be bop stila 2. Francis Scott (1896 1940), američki književnik, poznat po prikazima mondenog društva između dva rata (Veliki Gatsby) 3.… …   Hrvatski jezični portal

  • Gončarova — (izg. gončàrova), Natalija Sergejevna (1881 1962) DEFINICIJA ruska slikarica, kiparica, scenografkinja i dizajnerica modernog ruskog baleta (Djagiljev); slika pod utjecajem futurizma i kubizma sinteze prozvane rajonizam …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.