slika

slȉka ž <D L slȉci, G mn slȋkā>
DEFINICIJA
1. umjetničko djelo izrađeno u bojama, u dvije dimenzije na plošnoj podlozi (na platnu, papiru, drvu, staklu i sl.)
2. razg. a. fotografija [albumi za slike] b. prizor na TV ili filmskom ekranu [imati lošu sliku]
3. pren. a. izgled kakvog bića, predmeta ili predjela; prizor b. opis čega (u književnom djelu ili pričanju) c. prizor u izvedbi scenskog djela
SINTAGMA
slika elementa mat. (za funkciju f s domenom A i kodomenom B) a iz A je element f (a) skupa B;
slika funkcije mat. podskup od B (moguće cijeli B) koji se sastoji od slika svih elemenata skupa A, oznaka f (A)
FRAZEOLOGIJA
dobiti (jasnu) sliku o čemu doznati, saznati što; dobiti sve podatke;
lijep kao slika vrlo lijep;
slika i prilika (koga) vrlo sličan (kome)
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. lik

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • slíka — e ž (ȋ) 1. likovna upodobitev česa z barvami, navadno umetniška: delati, končati sliko; dobra, lepa slika; slika cvetočega drevesa; deček na sliki je kot živ / abstraktna slika; oljnata slika; stenska, stropna slika; slika na steklu // delo,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Villa Slika — (Милна,Хорватия) Категория отеля: 4 звездочный отель Адрес: Riva BB, 21405 Милна, Хорват …   Каталог отелей

  • prȁslika — ž pralik, {{c=1}}usp. {{ref}}prototip{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prȅslika — prȅslik|a ž 〈D L ici〉 1. {{001f}}ono što je izravan odraz koga ili čega, ono što se u kome odražava kao slika [u Erazmu nije Krleža našao svoje ∼e kao što je te ∼e našao u njemu Zweig] 2. {{001f}}fotokopija …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Okupacija u 26 slika —    Voir L Occupation en 26 images …   Dictionnaire mondial des Films

  • a-ṡlika — अश्लिक …   Indonesian dictionary

  • a-ṡlīka — अश्लीक …   Indonesian dictionary

  • Lola Utva — Infobox Company company name = Utva company Type Private = Aerospace Defense manufacturer foundation = 1937 as Utva | location = Pančevo, Serbia Utva (English wild duck ) is an aircraft factory (Serbian fabrika aviona ) located in Pančevo, near… …   Wikipedia

  • paslika — pàslika ž <D L ici> DEFINICIJA fiziol. slika koja se pojavljuje kao druga slika u odrazu, slika kao odraz neke slike ili prizora, optički efekt druge slike, efekt odraza u obliku slike ETIMOLOGIJA pa + v. slika …   Hrvatski jezični portal

  • diorama — dioráma ž DEFINICIJA 1. a. djelomično prozirna slika, nastaje reflektiranjem i emitiranim svjetlom da bi se dobio dojam promjenjivosti (upotrebljava se u kazalištu) b. slika ili niz slika ob. poredanih u krug, prikazuje se djelomičnim… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.