slijed

slijȇd m <N mn sljȅdovi>
DEFINICIJA
1. red zbivanja, razvoj stvari, ono što uzastopno nastaje, ono što izlazi jedno iz drugoga vremenski [slijed brojeva]
2. knjiš. trag
ETIMOLOGIJA
prasl. i stsl. slědъ (rus. sled, polj. ślad) ≃ lit. slidus: gladak

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • slijêd — m 〈N mn sljȅdovi〉 1. {{001f}}red zbivanja, razvoj stvari, ono što uzastopno nastaje, ono što izlazi jedno iz drugoga vremenski [∼ brojeva] 2. {{001f}}knjiš. trag …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȕslijed — (čega) prij. kazuje uzrok koji leži u nekoj pojavi, koja je u pravilu nepovoljna (ne i čovjeku ili živom biću kao subjektu) i nema izravan fizički dodir sa subjektom [ne radim ∼ bolesti; rad je zastao ∼ općih nepovoljnih prilika], {{c=1}}usp.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pójmōvnī — pójmōvn|ī prid. koji se odnosi na pojmove ∆ {{001f}}∼a ljestvica lingv. okomiti slijed podređenih pojmova u kojem je prvi pojam podređen drugom pojmu, a oba su podređena trećem pojmu itd. (npr. informatika, računalo, memorija); ∼i slijed lingv.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pojmovni — pójmōvnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na pojmove SINTAGMA pojmovna ljestvica lingv. okomiti slijed podređenih pojmova u kojem je prvi pojam podređen drugom pojmu, a oba su podređena trećem pojmu itd. (npr. informatika, računalo, memorija);… …   Hrvatski jezični portal

  • trofički — tròfičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na hranu i prehranu SINTAGMA trofička mreža biol. ispreplitanje trofičkih lanaca (lanac predatora, lanac parazita i lanac saprofita); trofički lanac biol. prehrambeni lanac, slijed kruženja organske tvari… …   Hrvatski jezični portal

  • blȁgozvūčje — sr sklad zvuka, ono što dobro zvuči, pravilan naglasak, uz dobar raspored vokala i konsonanata, umetanje pokretnog vokala radi izgovora [sa snijegom umjesto s snijegom]; slijed glasova prikladan za izgovor; blagoglasje, blagozvučnost, eufonija,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dinàstija — ž 1. {{001f}}vladarska obitelj, redoslijed vladara iz iste obitelji, kraljevska loza 2. {{001f}}slijed važnih, moćnih i sl. osoba iz iste obitelji ili porodice [∼ Kennedy] 3. {{001f}}pejor. oni koji nasljeđuju ili prenose svoje privilegije ✧… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • drȁma — drȁm|a ž 〈G mn drȃmā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}uz liriku i epiku jedan od triju glavnih književnih rodova b. {{001f}}književno djelo u kojem se neko zbivanje prikazuje pretežno kroz akciju i govor likova, a namijenjeno je prikazivanju u kazalištu… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fatalìstički — pril. s fatalizmom, bez otpora ili inicijative, očekujući slijed događaja; pomireno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fȁbula — ž 1. {{001f}}razvoj i slijed radnje književnog djela 2. {{001f}}žarg. kratak sadržaj te radnje 3. {{001f}}razg. izmišljena priča o kakvom događaju; izmišljotina 4. {{001f}}pov. scenska igra u starih Rimljana; predstava ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.