saviti

sàviti (savínuti) svrš. <prez. sȁvijēm, pril. pr. -īvši, prid. trp. savìjen/sȁvīt>
DEFINICIJA
1. (što) a. učiniti krivim, iskriviti [saviti čavao] b. previti, preklopiti [saviti list]
2. (se) iskriviti se, zgrbiti se
FRAZEOLOGIJA
saviti glavu (kičmu, leđa, vrat) pred kim pokoriti se, podložiti se;
saviti gnijezdo 1. dosl. (o ptici) 2. pren. osnovati obitelj, dom;
saviti kome vrat onesposobiti koga za borbu, podložiti koga
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. viti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sàviti — (što, se) svrš. 〈prez. sȁvijēm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. savìjen/sȁvīt〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}učiniti krivim, iskriviti [∼ čavao] b. {{001f}}previti, preklopiti [∼ list] 2. {{001f}}(se) iskriviti se, zgrbiti se ⃞ {{001f}}∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smȑšaviti — (∅) svrš. 〈prez. īm, pril. pr. īvši, prid. rad. smȑšavio〉 učiniti mršavim …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • savitinis — savitìnis, ė adj. (2) J žr. savitas 3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • presaviti — presàviti svrš. <prez. prȅsavijēm, pril. pr. īvši, prid. trp. presavìjen> DEFINICIJA 1. (što) saviti tako da bude dvostruko, jedan dio preko drugoga 2. (se) a. saviti se preko čega b. saviti vrat, leđa; pognuti se c. pren. pejor. pokoriti… …   Hrvatski jezični portal

  • presàviti — (što, se) svrš. 〈prez. prȅsavijēm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. presavìjen〉 1. {{001f}}(što) saviti tako da bude dvostruko, jedan dio preko drugoga 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}saviti se preko čega b. {{001f}}saviti vrat, leđa; pognuti se… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prèviti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. prȅvijēm (se), pril. pr. īvši (se), imp. prèvīj (se), prid. trp. prevìjen〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}saviti, presaviti [∼ list papira] b. {{001f}}dati čemu oblik luka ili ugla; saviti 2. {{001f}}(koga, što) metnuti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pòdviti — (što) svrš. 〈prez. pȍdvijēm, pril. pr. īvši, prid. trp. podvìjen/pȍdvīt〉 1. {{001f}}a. {{001f}}saviti kraj ili krajeve čega pod što; posuvratiti [∼ plahtu] b. {{001f}}saviti pod sebe [∼ noge] c. {{001f}}skupiti, saviti [∼ kosu] 2. {{001f}}pren …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • previti — prèviti svrš. <prez. prȅvijēm, pril. pr. īvši, imp. prèvīj, prid. trp. prevìjen> DEFINICIJA 1. (što) a. saviti, presaviti [previti list papira] b. dati čemu oblik luka ili ugla; saviti 2. (koga, što) metnuti zavoj (na ranu) 3. a. (koga)… …   Hrvatski jezični portal

  • podviti — pòdviti (što) svrš. <prez. pȍdvijēm, pril. pr. īvši, prid. trp. podvìjen/pȍdvīt> DEFINICIJA 1. a. saviti kraj ili krajeve čega pod što; posuvratiti [podviti plahtu] b. saviti pod sebe [podviti noge] c. skupiti, saviti [podviti kosu] 2. pren …   Hrvatski jezični portal

  • sklùpčati — (što, se) svrš. 〈prez. ām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. skl‹pčān〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}saviti u klupko [∼ kosu] b. {{001f}}pren. zaplesti, zamrsiti 2. {{001f}}(se) saviti se u klupko u ležećem stavu (o čovjeku i životinji);… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.