slavohlepan

slȁvohlēpan prid. <odr. -pnī>
DEFINICIJA
pejor. koji svim sredstvima nastoji postati slavan, koji se otimlje za slavu
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • slavohlepno — slȁvohlēpno pril. DEFINICIJA na slavohlepan način, težeći slavi ETIMOLOGIJA vidi slavohlepan …   Hrvatski jezični portal

  • slavohlepnost — slavohlépnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA pejor. svojstvo onoga koji je slavohlepan; slavohleplje ETIMOLOGIJA vidi slavohlepan …   Hrvatski jezični portal

  • slavohlépnōst — ž pejor. svojstvo onoga koji je slavohlepan; slavohleplje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • slȁvohlēpno — pril. na slavohlepan način, težeći slavi …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • slavohlepnik — slȁvohlēpnīk m <V īče, N mn īci> DEFINICIJA onaj koji teži za slavom, afirmacijom izvan granica realnoga ETIMOLOGIJA vidi slavohlepan …   Hrvatski jezični portal

  • slavohleplje — slȁvohlēplje sr DEFINICIJA v. slavohlepnost ETIMOLOGIJA vidi slavohlepan …   Hrvatski jezični portal

  • slavohlepnica — slȁvohlēpnica ž DEFINICIJA v. slavohlepnik ETIMOLOGIJA vidi slavohlepan …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.