sofistički

sofìstički pril.
DEFINICIJA
kao sofist, na način sofista
ETIMOLOGIJA
vidi sofizam

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sofìstički — pril. kao sofist, na način sofista …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sofistički — sofìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na sofiste i na sofistiku SINTAGMA sofistička škola pov. grčka filozofska škola nastala u 5. st. pr. Kr. koju su vodili sofisti ETIMOLOGIJA vidi sofizam …   Hrvatski jezični portal

  • sofìstičkī — sofìstičk|ī prid. koji se odnosi na sofiste i na sofistiku [∼a škola] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Protagora — Protàgora, iz Abdere (o.486 410. pr. Kr.) DEFINICIJA filozof, glavni predstavnik sofista u polemikama sa Sokratom (opisan u Platonovu dijalogu Protagora), svoj sofistički relativizam i agnosticizam izrazio poznatim diktumom: »Čovjek je mjera… …   Hrvatski jezični portal

  • kapciozan — kȁpciōzan prid. <odr. znī> DEFINICIJA ob. u: SINTAGMA kapciozno pitanje pravn. pitanje koje se postavlja na temelju pretpostavke da je osoba koja treba dati odgovor prethodno već odgovorila, a zapravo nije ETIMOLOGIJA lat. captiosus:… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.