sofizam

sofìzam m <G -zma, N mn -zmi>
DEFINICIJA
1. prividno logičan, namjerno izvučen ili iskonstruiran netočan zaključak
2. sofisterija
ETIMOLOGIJA
grč. sóphisma; sophistḗs: mudrac; sophistḗrion: škola mudrovanja

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sofìzam — m 〈G zma, N mn zmi〉 1. {{001f}}prividno logičan, namjerno izvučen ili iskonstruiran netočan zaključak 2. {{001f}}sofisterija ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sofisterija — sofistèrija ž DEFINICIJA pejor. dokazivanje ili izlaganje misli koja sadrži sofizam ETIMOLOGIJA vidi sofizam …   Hrvatski jezični portal

  • sofističan — sofìstičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji se odnosi na sofizam; varljiv, krivotvoren, cjepidlački ETIMOLOGIJA vidi sofizam …   Hrvatski jezični portal

  • sofistèrija — ž pejor. dokazivanje ili izlaganje misli koja sadrži sofizam …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sofìstičan — prid. 〈odr. čnī〉 koji se odnosi na sofizam; varljiv, krivotvoren, cjepidlački …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sofist — sòfist (sofȉst) m DEFINICIJA 1. pov. filozof i učitelj u antičko doba koji u središte svoga razmišljanja postavlja antropološki problem, relativizam ljudske spoznaje i ponašanja, skepticizam [čovjek je mjera sviju stvari, koje jesu da jesu, koje… …   Hrvatski jezični portal

  • sofistika — sofìstika ž <D L ici> DEFINICIJA namjerno izvrtanje istine i izvlačenje zaključaka na osnovi prividnih dokaza pomoću sofizama ETIMOLOGIJA vidi sofizam …   Hrvatski jezični portal

  • sofisticiran — sofistìcīran prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji zna mnogo o svijetu, o raznim oblastima znanja; iskusan 2. koji je vrlo složen [sofisticirani kompjuter]; kompliciran 3. koji je blizak ukusu profinjene osobe [sofisticirana metoda;… …   Hrvatski jezični portal

  • sofisticirati — sofisticírati (što) dv. <prez. sofistìcīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. obraditi/obrađivati u znanstvenim terminima 2. dati/davati određenim tehničkim ili metodološkim postupcima privid znanstvenosti (o… …   Hrvatski jezični portal

  • sofistički — sofìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na sofiste i na sofistiku SINTAGMA sofistička škola pov. grčka filozofska škola nastala u 5. st. pr. Kr. koju su vodili sofisti ETIMOLOGIJA vidi sofizam …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.