sjemenjače

sjemènjače ž mn
DEFINICIJA
Spermatophyta, najrazvijenije biljke koje imaju cvjetove (golosjemenjače i kritosjemenjače), usp. cvjetnice
ETIMOLOGIJA
vidi sjeme

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sjemènjače — ž mn Spermatophyta, najrazvijenije biljke koje imaju cvjetove (golosjemenjače i kritosjemenjače), {{c=1}}usp. {{ref}}cvjetnice{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cvjètnice — ž mn 〈N cvjètnica〉 bot. biljke sa cvijetom, one koje cvjetaju (Anthophyta, Spermatophyta); cvjetnjače, sjemenjače …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sjȅme — sr 〈G sjȅmena〉 1. {{001f}}biol. a. {{001f}}razvijen zametak biljke sjemenjače u privremenom stanju mirovanja iz kojeg klijanjem nastaje nova biljka [posijati ∼] b. {{001f}}sperma 2. {{001f}}pren. začetak, zametak čega [∼ povjerenja] ⃞… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sjeme — sjȅme sr <G sjȅmena, zb. sjèmēnje> DEFINICIJA 1. biol. a. razvijen zametak biljke sjemenjače u privremenom stanju mirovanja iz kojeg klijanjem nastaje nova biljka [posijati sjeme] b. sperma 2. pren. začetak, zametak čega [sjeme povjerenja;… …   Hrvatski jezični portal

  • spermatofiti — spermatofíti m mn <N spermatòfīt, G spermatofíta> DEFINICIJA bot. biljke koje se razmnožavaju sjemenom; sjemenjače ETIMOLOGIJA spermato + fit (i) …   Hrvatski jezični portal

  • pteridosperme — ptèridosperme ž mn DEFINICIJA bot. geol. izumrle primitivne sjemenjače (Pteridospermae), raširene u karbonu ETIMOLOGIJA nlat. pteridospermales ≃ grč. ptéris: paprat + v. sperma …   Hrvatski jezični portal

  • cvjetnice — cvjètnice ž mn <N cvjètnica> DEFINICIJA bot. biljke sa cvijetom, one koje cvjetaju (Anthophyta, Spermatophyta); cvjetnjače, sjemenjače ETIMOLOGIJA vidi cvijet …   Hrvatski jezični portal

  • fanerogaman — fànerogāman prid. <odr. mnī> DEFINICIJA koji ima cvijet, sjeme (o biljkama), opr. kriptogaman SINTAGMA fanerogamne biljke biljke koje razvijaju rasplodne organe (Phanerogamia); sjemenjače ETIMOLOGIJA nlat. phanerogamus ← grč. phanerós:… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.