sjekirica

sjèkirica ž
DEFINICIJA
1. dem. od sjekira (ob. sjekira kraćeg drška)
2. stilizirana sjekira kao dio nekog znaka, grba, oznake službe i sl.
ETIMOLOGIJA
vidi sjeći

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sjèkirica — ž 1. {{001f}}dem. od sjekira (ob. sjekira kraćeg drška) 2. {{001f}}stilizirana sjekira kao dio nekog znaka, grba, oznake službe i sl …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sàtara — ž 〈G mn sȁtārā〉 mesarska sjekira s kratkom drškom za sječenje mesa udarcem na panju, sjekirica za sjeckanje mesa ✧ {{001f}}tur. ← arap …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • satara — sàtara ž <G mn sȁtārā> DEFINICIJA mesarska sjekira s kratkom drškom za sječenje mesa udarcem na panju, sjekirica za sjeckanje mesa ETIMOLOGIJA tur. satır ← arap. sāṭūr …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.