sjedenje

sjèdēnje sr
DEFINICIJA
1. <gl. im.>, v. sjediti
2. mjesto u gledalištu gdje se sjedi, opr. stajanje
ETIMOLOGIJA
vidi sjesti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sjèdēnje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}sjediti{{/ref}} 2. {{001f}}mjesto u gledalištu gdje se sjedi, opr. stajanje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šentada — šèntāda ž DEFINICIJA reg. 1. sjedenje u društvu uz razgovor [duga šentada] 2. uređeno mjesto za sjedenje na otvorenom prostoru (npr. klupe na rivi) ETIMOLOGIJA tal. scendere: sići, doći, spustiti se …   Hrvatski jezični portal

  • zicflajš — zȉcflajš m DEFINICIJA razg. strpljivost i ustrajnost u poslovima koji traže dugo sjedenje za radnim stolom, ob. u intelektualnom radu, proizvodnji tekstova, računanju i administrativnim formalnostima, poslovima koji traže dug proces [imati… …   Hrvatski jezični portal

  • hlȃdnjāk — m 〈N mn āci〉 1. {{001f}}knjiš. mjesto uređeno za sjedenje na otvorenom prostoru sa zaklonom od sunca; sjenica 2. {{001f}}tehn. a. {{001f}}uređaj za hlađenje motora, procesora i dr. naprava koje se griju pri svojem radu b. {{001f}}kućanski ili sl …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • izvòljeti — (što) svrš. 〈prez. ìzvolīm, pril. pr. ēvši, imp. izvòli, prid. rad. izvòlio/izvòljela ž〉 1. {{001f}}arh. (u formulama administrativne i dvorske pristojnosti) udostojiti se, milostivo pristati, ushtjeti, blagoizvoljeti 2. {{001f}}razg.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • karàvān — (kȁravān) m 〈G karavána〉 1. {{001f}}osobni automobil posebne konstrukcije, na prostoru zadnjih mjesta za sjedenje ili iza njih je proširenje za prtljagu 2. {{001f}}prikolica za stanovanje koju vuče automobil …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȁūč — m široka ležaljka s niskim naslonom, ob. kombinacija za sjedenje i spavanje; počivaljka ⃞ {{001f}}naći ∼, naći se na ∼u (ob. u šali) naći se kod psihoterapeuta, naći nekog tko će htjeti poslužiti kao psihoterapeut, naći onoga tko će tješiti i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • klúpa — klúp|a ž predmet, ob. od drva koji služi za sjedenje više osoba (u vrtu, u parku, kao dio pokućstva) ∆ {{001f}}magareća ∼a klupa za loše učenike; optuženička ∼a klupa s koje se odgovara pred sudom; posljednja ∼a pren. neko vrlo neugledno mjesto… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mȁlo — pril. 〈komp. mȁnjē〉, opr. mnogo 1. {{001f}}a. {{001f}}neznatna, nedovoljna količina, u neznatnoj, nedovoljnoj količini [∼ mi je kruha; ∼ malčice toliko da jedva ima, jedva jedvice] b. {{001f}}donekle, unekoliko [∼ se snašao] 2. {{001f}}neko… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pòstajati — pòstajati1 (što) nesvrš. 〈prez. jēm, pril. sad. ajūći, gl. im. ajānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}pòstati1{{/ref}} pòstaja|ti2 (∅) svrš. 〈prez. postòjīm, pril. pr. āvši, prid. rad. pòstajao〉 1. {{001f}}neko vrijeme se zadržati na nekom mjestu 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.