sjecište

sjȅcīšte sr
DEFINICIJA
1. mat. točka u kojoj se sijeku pravci ili krivulje [sjecište pravaca]
2. pren. točka u kojoj se sastaju ideje, kulturni ili umjetnički pravci i sl.; stjecište
ETIMOLOGIJA
vidi sjeći

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • pol — pȏl m <N mn pólovi, G pólōvā> DEFINICIJA 1. geogr. krajnja točka zamišljene rotacijske osi nebeskih tijela [Sjeverni pol; Južni pol] 2. fiz. pozitivno ili negativno nabijen izvor elektriciteta 3. pren. suprotna, oprečna strana [na drugom… …   Hrvatski jezični portal

  • kȗt — m 〈G kúta, N mn kútovi〉 1. {{001f}}mat. dio ravnine omeđen dvjema zrakama (krakovi kuta) sa zajedničkom početnom točkom (vrh kuta) [šiljasti ∼; tupi ∼]; ako je istaknut poredak zraka, kut je orijentiran; ovisno o orijentaciji, razlikuju se nul… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prèsjecīšte — sr mat. točka u kojoj se pravci sijeku, sjecište …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pôl — pôl1 pril., {{c=1}}v. {{ref}}pȍla{{/ref}}, {{ref}}pô{{/ref}} pôl2 m 〈N mn pólovi, G pólōvā〉 1. {{001f}}geogr. krajnja točka zamišljene rotacijske osi nebeskih tijela [Sjeverni ∼; Južni ∼] 2. {{001f}}fiz. pozitivno ili negativno nabijen izvor… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sjȅcīšnī — prid. koji se odnosi na sjecište …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • čvȍrīšte — sr 1. {{001f}}a. {{001f}}mat. točka u kojoj se sijeku pravci, sjecište pravaca b. {{001f}}točka u strukturi stabla i granaljki u kojoj se spajaju dvije ili više grane 2. {{001f}}mjesto gdje se sijeku, križaju, sastaju putovi, pruge, ceste,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sjecišni — sjȅcīšnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na sjecište ETIMOLOGIJA vidi sjeći …   Hrvatski jezični portal

  • ortocentar — ȍrtocentar m <G tra, N mn tri> DEFINICIJA mat. u trokutu, sjecište visina trokuta, odnosno produžetaka visina pravaca određenih visinama ETIMOLOGIJA orto + v. centar …   Hrvatski jezični portal

  • kut — kȗt m <G kúta, N mn kútovi> DEFINICIJA 1. mat. dio ravnine omeđen dvjema zrakama (krakovi kuta) sa zajedničkom početnom točkom (vrh kuta); ako je istaknut poredak zraka, kut je orijentiran; ovisno o orijentaciji, razlikuju se nul kut i puni …   Hrvatski jezični portal

  • presjecište — prèsjecīšte sr DEFINICIJA mat. točka u kojoj se pravci sijeku, sjecište ETIMOLOGIJA vidi presjeći …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.