sječa

sjȅča ž <G mn sjȇča>
DEFINICIJA
1. obaranje, sječenje stabala [sječa drva]
2. pov. izravna borba hladnim oružjem
3. pren. razg. izravno uništavanje [sječa glava smjenjivanje, odbacivanje ljudi u nekoj organizaciji]
ETIMOLOGIJA
vidi sjeći

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • Dragan Todorović (politician) — Not to be confused with Dragan Todorović, Yugoslavian writer Dragan Todorović (Serbian Cyrillic: Драган Тодоровић) (Gornji Milanovac, 25 January 1953) is a Serbian politician, vice president of the Serbian Radical Party. He was Radical Party… …   Wikipedia

  • drvàrija — ž razg. razni poslovi oko drva (sječa, dovoz itd.) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gȍrosječa — ž neob. ekspr. 1. {{001f}}sječa šume 2. {{001f}}m 〈N mn e〉 onaj koji siječe drva, koji obavlja sječu; drvosječa …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mèmōrija — ž 1. {{001f}}psihološki proces usvajanja i zadržavanja novih sadržaja ili novih oblika znanja i/ili ponašanja; pamćenje [vizualna ∼] 2. {{001f}}oživljavanje u svijesti predodžbe o čemu; sjećanje 3. {{001f}}sve čega se pojedinac (ili skupina)… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prethìstōrija — prethìstōrij|a ž 1. {{001f}}razdoblje koje prethodi pisanoj povijesti čovječanstva; pretpovijest, prahistorija 2. {{001f}}razg. događaji, razvoj događaja, priča koja prethodi čemu (u dnevnom događanju) [to ima svoju ∼u] 3. {{001f}}žarg. a.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sjȅča — ž 〈G mn sjêča〉 1. {{001f}}obaranje, sječenje stabala [∼ drva] 2. {{001f}}pov. izravna borba hladnim oružjem 3. {{001f}}pren. razg. izravno uništavanje [∼ glava smjenjivanje, odbacivanje ljudi u nekoj organizaciji] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • -mneza — mneza, mnestički, mnezija DEFINICIJA kao drugi dio riječi znači sjećanje na, pamćenje, koji pamti, pamtilac ETIMOLOGIJA grč. mnēmosýnē: sjećanje, pamćenje ≃ mnásthai: pamtiti, sjećati se ≃ mnḗmōn: koji se sjeća …   Hrvatski jezični portal

  • memorija — mèmōrija ž DEFINICIJA 1. psihološki proces usvajanja i zadržavanja novih sadržaja ili novih oblika znanja i/ili ponašanja [vizualna memorija]; pamćenje 2. oživljavanje u svijesti predodžbe o čemu; sjećanje 3. sve čega se pojedinac (ili skupina)… …   Hrvatski jezični portal

  • Kulin — Kùlin (Kùlin bȃn) (1180 o.1204) DEFINICIJA bosanski ban, Bosnu oslobodio bizantske vlasti i ugarskog političkog utjecaja; predaja kaže da je u vrijeme njegova vladanja zemljom vladao red, mir, sigurnost i blagostanje [od Kulina bana od davnih… …   Hrvatski jezični portal

  • prethistorija — prethìstōrija ž DEFINICIJA 1. razdoblje koje prethodi pisanoj povijesti čovječanstva; pretpovijest, prahistorija 2. razg. događaji, razvoj događaja, priča koja prethodi čemu (u dnevnom događanju) [to ima svoju prethistoriju] 3. žarg. a. neki… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.