sjednica

sjȅdnica ž
DEFINICIJA
sastanak članova odbora, organizacije, kolektiva ili tijela, sazvan radi vijećanja i donošenja odluke [sjednica nastavničkog vijeća]
ETIMOLOGIJA
vidi sjesti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • Republika Srpska — Infobox Country native name = Република Српска Republika Srpska conventional long name = Republic of Srpska common name = Republika Srpska symbol type = national anthem = Moja Republika (English: My Republic ) national motto = other symbol type …   Wikipedia

  • plènāran — plènār|an prid. 〈odr. rnī〉 koji pripada plenumu, koji se obavlja u plenumu, koji je plenum; potpun, pun, u punom sastavu [∼na sjednica] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • plénum — m 1. {{001f}}potpuni sastav kakva političkog tijela 2. {{001f}}zasjedanje svih članova neke organizacije ili tijela; plenarna sjednica ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pòtrajati — pòtraja|ti (∅) svrš. 〈prez. pòtrajēm, pril. pr. āvši, prid. rad. pòtrajao〉 odužiti se u vremenu [sjednica je ∼la; pregovori su ∼li duže od godinu dana] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • reglèment — (reglemȅnt) m 〈G mn nātā〉 zast. ukupnost propisa, pravilnik, poslovnik rada koji određuje rad sjednica, skupština, popis pravila neke službe ✧ {{001f}}njem. ← fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • seànsa — seàns|a ž 1. {{001f}}razg. sastanak (ob. na kojem se aktivno sudjeluje) [glazbena ∼a] 2. {{001f}}zasjedanje, sjednica nekog tijela [imati ∼u] 3. {{001f}}iron. besmisleno, dosadno okupljanje s ispraznim razgovorima [u zbornici imaju ∼u; oni… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skȕpštīnskī — skȕpštīnsk|ī prid. koji se odnosi na skupštinu [∼a sjednica; ∼a rasprava] ∆ {{001f}}∼i sustav pol. sustav u kojemu je politički utjecaj usredotočen u skupštini i njezinim odjelima, {{c=1}}usp. {{ref}}parlamentarizam{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sáborskī — sáborsk|ī1 prid. koji se odnosi na sabor [∼i zastupnik; ∼a sjednica]; saborni sáborskī2 prid. koji se odnosi na Saborsko i Saborčane …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skupštinski — skȕpštīnskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na skupštinu [skupštinska sjednica; skupštinska rasprava] SINTAGMA skupštinski sustav pol. sustav u kojemu je politički utjecaj usredotočen u skupštini i njezinim odjelima, usp. parlamentarizam… …   Hrvatski jezični portal

  • sinedrij — sìnēdrīj (sinȇdrīj) m DEFINICIJA pov. 1. u antičkoj Grčkoj vijeće ravnopravnih članova zaduženo za javne poslove; Sanhedrin 2. visoko židovsko duhovno i svjetovno sudište u Jeruzalemu u grčko i rimsko doba ETIMOLOGIJA grč. synédrion: sjednica ≃… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.