red

rȇd m <N mn rȅdovi>
DEFINICIJA
1. a. skup onoga što dolazi jedno za drugim b. položaj onoga što se nalazi poredano jedno za drugim, jedno ispred drugog ili jedno pored drugog [red stolica u kazalištu]
2. v. redak
3. a. društveni stalež, staleška skupina; klasa b. crkveno udruženje ili organizacija; svećenstvo
4. veći broj koga ili čega; skupina, jedinica
5. biol. jedna od sistematskih kategorija u biologiji (za razliku od klase, razreda i porodice); ordo
6. (ob. mn) mat. izraz a1 + a2 +...+ an +... koji naznačuje sumu svih članova zadanog niza, sa smislom proširenja operacije zbrajanja na beskonačno mnogo pribrojnika; suma reda definira se kao limes niza konačnih suma oblika a1 + a2 +...+ an ako taj postoji [konvergentan red[i], inače divergentan red[/i]]
7. stanje uređeno zakonskim propisima [zakoni reda]; poredak
8. a. pravilo, propis o ponašanju, postupcima, pristojnost b. pravilan, ustanovljen slijed i način rada; postupanje, postupak c. uređeno stanje, disciplina (u kući, ustanovi i sl.) d. stanje određeno po nekim načelima (običajima, tradicijom, zakonima); poredak
9. zakonita uzajamna povezanost mnoštva različitih elemenata unutar pojedinih područja u prirodi, društvu i mišljenju; organizacija
SINTAGMA
dnevni red utvrđen raspored onoga o čemu će se raspravljati (na sjednicama, sastancima i sl.);
drugi red zast. žarg. negativna školska ocjena;
geometrijski red mat. red koji se dobiva iz geometrijskog niza;
kućni red ukupnost propisa o zajedničkom i susjedskom životu i stanovanju;
red čitanja crkv. liturgijska knjiga koja sadrži čitanja iz Svetog pisma za misna slavlja ili za moljenje časoslova;
red mise kat. srednji dio misala koji sadrži nepromjenjive tekstove misnog slavlja uz koje su i točne upute za održavanje mise;
red potencija mat. red koji je građen kao polinom s beskonačnim brojem članova;
vozni red, red vožnje, red letenja, red plovidbe raspored polaska i dolaska vlakova ili drugih sredstava javnog prometa
FRAZEOLOGIJA
A[i]. sve je u redu[/i] (ob. u situaciji) učinjeno je kako je zamišljeno, napravljeno je kako smo se dogovorili, opr. nije u redu;
(to) nije u redu (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ili kao komentar čijega postupka) to nije bilo pristojno (časno, korektno itd.) [to nije bilo u redu s njegove strane];
[i]B. bez (ikakva) reda[/i] 1. ne držeći se pravila, propisa i sl. 2. ispreturano, izmiješano;
biti (stajati) u prvim redovima nalaziti se, biti po rangu, položaju i sl. među prvima, isticati se;
biti (čovjek) od reda znati se ponašati, držati se propisa i principa;
doći na red dobiti svoje mjesto, vrijeme za obavljanje nekog posla;
dovesti u red urediti ono što je bilo nesređeno ili neuredno;
ići (teći) uobičajenim redom događati se, odvijati se uobičajenim, normalnim putem;
ići u red pripadati čemu (kategoriji, vrsti i sl.);
naučiti redu (koga) naučiti ga pristojnosti;
(svi) od reda svi bez razlike, bez odabiranja;
pozivati na red tražiti objašnjenje (od koga), pozivati na odgovornost;
prije reda prije nego što dođe pravi čas;
prvoga reda (biti) prvorazredno, ono što se odlikuje vrsnoćom (za razliku od drugoga reda što slijedi za tim i trećega reda što ne valja, i dalje desetoga, stotoga u istom značenju);
reda radi tek radi formalnosti;
red je tako je običaj, tako pristojnost nalaže;
skinuti s dnevnog reda prestati raspravljati o čemu, prestati se baviti čime;
u prvom redu prije svega, prvenstveno;
u redu slažem se, pristajem (u dijalogu na sugovornikove riječi);
u redu posao sve u redu, nikom ništa, idemo dalje [mene ne smeta ako je netko drugačiji, a ako njega ja smetam nek spusti nos i u redu posao];
red (+ gen.) red (+ gen.) 1. dosl. sloj u pečenju torte, u priređivanju raznih jela [red mesa red krumpira] 2. pren. iron. vješta primjena raznih ili oprečnih stvari radi provođenja vlasti, nadmoći nad ljudima itd. i držanja u nadi i zavisnosti [red obećanja red trikova]; malo jednoga malo drugoga, sad jedno sad drugo, malo ovako malo onako, vruće-hladno, malo biča malo mrkve;
zbiti redove postati složan ili još složniji (ob. u politici, radi ostvarivanja kakvih ciljeva)
ONOMASTIKA
pr. (nadimačko): Redovníković (Zagreb, Slunj)
ETIMOLOGIJA
prasl. i stsl. *rędъ (rus. rjad, polj. rząd), lit. rinda ≃ stir. rand: dio, stih

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • Red — Red, a. [Compar. {Redder} ( d?r); superl. {Reddest}.] [OE. red, reed, AS. re[ a]d, re[ o]d; akin to OS. r[=o]d, OFries. r[=a]d, D. rood, G. roht, rot, OHG. r[=o]t, Dan. & Sw. r[ o]d, Icel. rau[eth]r, rj[=o][eth]r, Goth. r[ a]uds, W. rhudd, Armor …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Red — steht für: Random early detection: ein Verfahren zum aktiven Warteschlangenmanagement in der Netzwerktechnologie Red Digital Cinema Camera Company, ein amerikanischer Hersteller von digitalen 35 mm Kinokameras, Objektiven, Suchern und Software… …   Deutsch Wikipedia

  • Red. — steht für: Random early detection: ein Verfahren zum aktiven Warteschlangenmanagement in der Netzwerktechnologie Red Digital Cinema Camera Company, ein amerikanischer Hersteller von digitalen 35 mm Kinokameras, Objektiven, Suchern und Software… …   Deutsch Wikipedia

  • RED — steht für: European Renewable Energy Directive R.E.D. – Älter, Härter, Besser, ein US amerikanischer Film aus dem Jahr 2010 Random early detection, ein Verfahren zum aktiven Warteschlangenmanagement in der Netzwerktechnologie Red Digital Cinema… …   Deutsch Wikipedia

  • Red — /red/, n. a male or female given name. * * * (as used in expressions) red blood corpuscle red blood cell Red Army Faction Barber Red Erik the Red Grange Red Great Red Spot Red Khmer Red Army Red Brigades Red Cloud …   Universalium

  • Red — Saltar a navegación, búsqueda El término red puede referirse a: Cuando se pretende unir entre sí un gran número de usuarios, lo cual resulta difícil por cuestiones fundamentalmente económicas la unión de todos con todos de forma directa. Dícese… …   Wikipedia Español

  • red — (Del lat. rete). 1. f. Aparejo hecho con hilos, cuerdas o alambres trabados en forma de mallas, y convenientemente dispuesto para pescar, cazar, cercar, sujetar, etc. 2. Labor o tejido de mallas. 3. redecilla (ǁ prenda de malla para el pelo). 4.… …   Diccionario de la lengua española

  • red — [red] n. [ME < OE read, akin to Ger rot, ON rauthr < IE base * reudh , red > Gr erythros, L ruber, rufus, red, rubere, to be red, OIr rūad, Lith raũdas, red] 1. a primary color, or any of a spread of colors at the lower end of the… …   English World dictionary

  • red — /rɛd / (say red) adjective (redder, reddest) 1. of a spectral hue beyond orange in the spectrum. 2. distinguished by being red, wearing red, having red clothing, etc. 3. (of wines) made from dark grapes and thus red coloured from their skins… …   Australian English dictionary

  • RED — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.  Pour les articles homophones, voir Raide et Raid …   Wikipédia en Français

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.