sjesti

sjȅsti (Ø) svrš. <prez. sjȅdnēm, pril. pr. -ȇvši, aor. sjȅdoh, prid. rad. sjȅo/sjȅla ž>
DEFINICIJA
1. a. zauzeti sjedeći položaj b. zauzeti mjesto određeno za sjedenje
2. doći u stabilan položaj; nalegnuti, usjesti
3. razg. dospjeti (u bankovnom poslovanju) [sjesti na račun]
FRAZEOLOGIJA
čvrsto sjesti 1. zauzeti poziciju u vlasti, u hijerarhiji i sl. 2. dobro pristati kao predviđen dio u što, dobro se uglaviti, ući kako treba kao dio većeg predmeta [drvo je sjelo u utor];
dobro/loše mi je sjelo osjećam kao ugodno i probavljivo u želucu (o jelu i piću)
ETIMOLOGIJA
prasl. i stsl. sěsti (rus. sest', stčeš. siasti), lit. sėsti ← ie. *sed- (lat. sedēre, grč. hédos: sjedište)

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • ràčūn — m 〈G račúna〉 1. {{001f}}operacija (ili niz operacija) koja se odnosi na kombinacije brojeva ili na veličine [algebarski ∼; infinitezimalni ∼; diferencijalni ∼; integralni ∼; kamatni ∼] 2. {{001f}}tehnika rješavanja aritmetičkih problema;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùzjahati — (ùzjašiti) (što, koga) svrš. 〈prez. ùzjašēm, pril. pr. āvši, imp. ùzjaši, prid. rad. ùzjahao〉 1. {{001f}}a. {{001f}}popevši se i opkoračivši sjesti na životinju b. {{001f}}na isti način sjesti na što drugo 2. {{001f}}pren. nametnuti komu svoju… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sjedati — sjȅdati (Ø, na što) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. sjesti ETIMOLOGIJA vidi sjesti …   Hrvatski jezični portal

  • račun — ràčūn m <G račúna> DEFINICIJA 1. operacija (ili niz operacija) koja se odnosi na kombinacije brojeva ili na veličine [algebarski račun; infinitezimalni račun; diferencijalni račun; integralni račun; kamatni račun] 2. tehnika rješavanja… …   Hrvatski jezični portal

  • prosjesti — pròsjesti se svrš. <prez. pròsjednēm se, pril. pr. pròsjēvši se, prid. trp. pròsjednūt> DEFINICIJA duboko se ulegnuti, vidljivo se slegnuti na jednom mjestu; usjesti, sjesti ETIMOLOGIJA pro 4 + v. sjesti …   Hrvatski jezični portal

  • nasjesti — nàsjesti (Ø, na što) svrš. <prez. nàsjednēm, pril. pr. ēvši, prid. rad. nȁsjeo> DEFINICIJA 1. sjesti, zasjesti 2. pren. razg. iron. biti žrtva prijevare, podvale, zagristi mamac ETIMOLOGIJA na + v. sjesti …   Hrvatski jezični portal

  • prisjesti — prìsjesti svrš. <prez. ednēm, pril. pr. ēvši, prid. rad. prìsjeo> DEFINICIJA 1. (komu) sjesti, stati, zapeti u grlu 2. pren. zlo se svršiti, imati loše posljedice; dozlogrditi [prisjelo mi je] 3. (uz koga) osvojiti mjesto uz koga ili do… …   Hrvatski jezični portal

  • zasjesti — zàsjesti (Ø) svrš. <prez. zàsjednēm, pril. pr. ēvši, imp. zàsjedni, prid. rad. zàsjeo> DEFINICIJA 1. čvrsto sjesti, zavaliti se sjedeći 2. pren. zauzeti položaj u službi itd., ne dati se istjerati; smjestiti se 3. predugo se zadržati u… …   Hrvatski jezični portal

  • usjesti — ùsjesti (Ø, u što) svrš. <prez. ùsjednēm, pril. pr. ēvši, prid. rad. ùsjeo> DEFINICIJA 1. dobro se uglaviti u što, pravilno ući u kakav otvor i sl. tako da strane dobro zatvaraju, da se ne klima i sl.; upasati se 2. a. sjesti tako da bude… …   Hrvatski jezični portal

  • uzjahati — ùzjahati (ùzjašiti) (što, koga) svrš. <prez. ùzjašēm, pril. pr. āvši, imp. ùzjaši, prid. rad. ùzjahao> DEFINICIJA 1. a. popevši se i opkoračivši sjesti na životinju b. na isti način sjesti na što drugo 2. pren. nametnuti komu svoju vlast,… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.