relativizam

relativìzam m <G -zma, N mn -zmi>
DEFINICIJA
1. razg. stajalište prema kojemu je sve relativno; relativnost
2. fil. a. idealističko učenje prema kojemu je apsolutna istina nedostižna, a objektivna spoznaja ograničena i uvjetovana nizom čimbenika b. u etici: stajalište prema kojemu su dobro i zlo relativni pojmovi, pa ne postoje ni općevažeće vrijednosti ni općeobvezni kriterij za moralne postupke
ETIMOLOGIJA
vidi relativan

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sòfist — (sofı̏st) m 1. {{001f}}pov. filozof i učitelj u antičko doba koji u središte svoga razmišljanja postavlja antropološki problem, relativizam ljudske spoznaje i ponašanja, skepticizam [čovjek je mjera sviju stvari, koje jesu da jesu, koje nisu da… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sofist — sòfist (sofȉst) m DEFINICIJA 1. pov. filozof i učitelj u antičko doba koji u središte svoga razmišljanja postavlja antropološki problem, relativizam ljudske spoznaje i ponašanja, skepticizam [čovjek je mjera sviju stvari, koje jesu da jesu, koje… …   Hrvatski jezični portal

  • Protagora — Protàgora, iz Abdere (o.486 410. pr. Kr.) DEFINICIJA filozof, glavni predstavnik sofista u polemikama sa Sokratom (opisan u Platonovu dijalogu Protagora), svoj sofistički relativizam i agnosticizam izrazio poznatim diktumom: »Čovjek je mjera… …   Hrvatski jezični portal

  • relativistički — relativìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na relativizam i relativiste ETIMOLOGIJA vidi relativan …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.