skladatelj

sklàdatelj m
DEFINICIJA
pisac glazbenog djela; kompozitor
ETIMOLOGIJA
vidi sklad

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sklàdatelj — m (skladatèljica ž) pisac glazbenog djela; kompozitor …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skladátelj — a m (ȃ) kdor ustvarja, piše glasbena dela, skladbe: operni, zborovski skladatelj; skladatelj zabavne glasbe …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Bach — (izg. bàh) DEFINICIJA 1. Alexander (1813 1893), ministar unutarnjih poslova Austro Ugarske Monarhije (1849 1859), provodio neoapsolutističke mjere 2. sjeverno njemačka obitelj glazbenika i skladatelja a. Carl Philipp Emanuel (1714 1788), sin… …   Hrvatski jezični portal

  • Strauss — (izg. štràus) DEFINICIJA 1. Johann Ml. (1825 1899), sin Johanna St., austrijski skladatelj i dirigent koji je proslavio bečki valcer, a sam postao njegovim simbolom, »kralj valcera«; stvarao je i polke, galope, mazurke, marševe te 16 opereta… …   Hrvatski jezični portal

  • Lucijan Marija Škerjanc — (December 17 1900 in Graz February 27 1973 in Ljubljana) was a Slovene composer, pedagogue, conductor, musician, and writer who was accomplished on and wrote for a number of musical instruments such as the piano, violin and clarinet. He is… …   Wikipedia

  • Händel — (izg. hèndl), Georg Friedrich (1685 1759) DEFINICIJA njemački kasnobarokni skladatelj, orguljaš i dirigent; najveći dio stvaralačkog života proveo u Engleskoj gdje je stekao priznanja kao dvorski skladatelj i veliku popularnost kao promotor… …   Hrvatski jezični portal

  • Šrabec — Šrábec, Armin (1844 1876) DEFINICIJA hrv. klasični filolog i skladatelj, prvi profesor grčkoga jezika i književnosti na Zagrebačkom sveučilištu; kao skladatelj i muzikolog zauzimao se za glazbu nacionalnog smjera …   Hrvatski jezični portal

  • Sorkočević — Sorkóčević DEFINICIJA 1. dubrovačka plemićka obitelj 2. (Sorgo), Antun (1775 1841), hrv. diplomat, pisac i skladatelj 3. (Sorgo, Sorgoevich, Sierkowinsky), Luka (1734 1789), hrv. diplomat i skladatelj (psalam Babilonskiem na riekama, solo pjesma… …   Hrvatski jezični portal

  • Scarlatti — (izg. skarlȁti) DEFINICIJA 1. Alessandro (1660 1725), talijanski skladatelj, dirigent, čembalist, pedagog (opere Svako zlo nije za zlo, Tigran, Trijumf časti, Mitridat Eupator, oratorij Judita) 2. Domenico (1685 1757), talijanski skladatelj i… …   Hrvatski jezični portal

  • Lhotka — (izg. lȍtka) DEFINICIJA 1. Fran (1883 1962), hrv. skladatelj, dirigent, pedagog, neoromantik (balet Đavo u selu) 2. Ivo (1913 1987), hrv. skladatelj i pedagog, sin Frana …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.