skladno

sklȁdno pril.
DEFINICIJA
na skladan način, sa skladom
ETIMOLOGIJA
vidi sklad

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • skláden — 1 dna o prid., skládnejši (á) 1. katerega deli so v urejenem, zaželenem, lepem razmerju: skladna celota; ima lepo, skladno postavo / skladen razvoj gospodarstva // ki s čim drugim sestavlja a) urejeno, prijetno celoto: z užitkom poslušati skladne …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pjȅsma — pjȅsm|a ž 〈G mn sāmā〉 1. {{001f}}knjiž. djelo manjeg opsega kojemu je temelj izražavanje u stihovima, skladno se koristi jezičnim glasovima i ritmovima te bogatstvom slika, književna tvorevina u stihovima [lirska ∼a; epska ∼a] 2. {{001f}}glazb.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šı̏k — šı̏k1 m smisao za dopadljivo i skladno u odijevanju i u općem dojmu vanjštine [imati ∼a; nemati ∼a] ✧ {{001f}}fr. šı̏k2 pril. s ukusom, dopadljivo, skladno, elegantno, tako da ima šika [gospođa se obukla vrlo ∼] šı̏k3 uzv. u zn. radnje šiknuti [∼ …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pjesma — pjȅsma ž <G mn sāmā> DEFINICIJA 1. knjiž. djelo manjeg opsega što mu je temelj izražavanje, skladno se koristi jezičnim glasovima i ritmovima te bogatstvom slika; književna tvorevina u stihovima [lirska pjesma; epska pjesma] 2. glazb. niz… …   Hrvatski jezični portal

  • uglaševáti — újem nedov. (á ȗ) 1. naravnavati glasbilo na določeno tonsko višino: uglaševati violino; uglaševati po posluhu, s pripravo 2. ekspr. delati, da je kaj skladno, ubrano: uglaševati barve // delati, da je kaj skladno, enotno: uglaševati želje… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • uglasíti — ím dov., uglásil (ȋ í) 1. naravnati glasbilo na določeno tonsko višino: uglasiti klavir, orgle; uglasiti za pol tona višje; uglasiti kitaro po klavirju; uglasiti citre s ključem 2. ekspr. narediti, da je kaj skladno, ubrano: uglasiti barve;… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • uredíti — ím dov., urédil (ȋ í) 1. narediti, da pride kaj v določen red: urediti gradivo, znamke; urediti glede na vrednost; urediti po abecedi, velikosti / urediti arhiv ♦ mat. urediti enačbo narediti, da si sledijo členi enačbe po določenem redu // v… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • uréjati — am nedov. (ẹ) 1. delati, da prihaja kaj v določen red: urejati gradivo, znamke; urejati po abecedi, času nastanka / urejati knjižnico, zbirko / urejati razmetane stole // v zvezi z v delati, da prihaja kaj v določen red tako, da nastaja, kar… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • zakonítost — i ž (ȋ) 1. lastnost, značilnost zakonitega: zakonitost postopka, predpisa / skrbeti za red in zakonitost za to, da vse poteka skladno z zakoni, predpisi / publ. zakonitost razvoja je očitna 2. kar je skladno z določenim zakonom, pravilom: v… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • cı̏pal — m 〈G pla, N mn pli〉 zool. 1. {{001f}}morska riba (Mugil cephalus); skočac, skakavica, butargan 2. {{001f}}〈mn〉 porodica riba koštunjača (Migilidae), žive poglavito na riječnim ušćima, hrane se životinjskim i biljnim ostacima ∆ {{001f}}∼ od porta… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.