skladnja

sklàdnja ž <G mn skládnjā/-ī>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi sklad

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sklàdnja — ž 〈G mn skládnjā/ ī〉, {{c=1}}v. {{ref}}sintaksa{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skládnja — e ž (á) lingv. zlaganje besed v besedne zveze, stavke: dobro obvlada slovensko skladnjo / skladnja tega besedila je slaba zloženost besednih zvez, stavkov // nauk o tem: skladnja in pomenoslovje ● knjiž., redko skladnja med besedami in dejanji… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Ivo Pranjković — (August 17, 1947) is a Croatian linguist.He was born in Kotor Varoš in Bosnia and Herzegovina. After the classical secondary school in Visoko, he received a BA degree in the Croatian language from the Faculty of Philosophy of the University of… …   Wikipedia

  • Croatian-language grammar books — This article lists books relevant to the study of Croatian grammar. The enumerated grammar books give description and prescription of Croatian language as it evolved throughout history. Croatian grammars before the 20th century Year Author Work… …   Wikipedia

  • Adolfo Veber Tkalčević — (Bakar, 11 May 1825 Zagreb, 6 August 1889), Croatian philologist, writer, literary critic and aestheticist.He received degrees in philosophy in Zagreb, theology in Budapest and Slavistics in Vienna.He has continued the tradition of the Illyrian… …   Wikipedia

  • Топоришич, Йоже — Йоже Топоришич словен. Jože Toporišič …   Википедия

  • sìntaksa — ž 〈G mn sı̏ntāksā〉 1. {{001f}}lingv. dio gramatike koji proučava poredak, razmještaj i međusobno slaganje riječi u izraze ili sintagme (sintaksa izraza), rečenične službe (sintaksa rečenice) i slaganje rečenica u veće cjeline (sintaksa teksta) [∼ …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sintaksa — sìntaksa ž <G mn sȉntāksā> DEFINICIJA 1. lingv. dio gramatike koji proučava poredak, razmještaj i međusobno slaganje riječi u izraze ili sintagme (sintaksa izraza), rečenične službe (sintaksa rečenice) i slaganje rečenica u veće cjeline… …   Hrvatski jezični portal

  • pomenoslóvje — a s (ọ̑) lingv. nauk o pomenu besed: skladnja in pomenoslovje …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • sintáksa — e ž (ȃ) lingv. skladnja: obvladati sintakso / strokovnjak za sintakso ● publ. filmska, likovna sintaksa zakonitost filmskega, likovnega sestavljanja; sestavljenost, kompozicija ◊ šol. sintaksa do 1848 četrti razred šestletne gimnazije …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.