skladnost

sklȁdnōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
svojstvo onoga što je skladno
ETIMOLOGIJA
vidi sklad

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • skládnost — i ž (á) lastnost, značilnost skladnega: skladnost telesa / skladnost barv / skladnost pravnega sistema / doseči skladnost med vsebino in obliko; skladnost zakona z ustavo; stavba je lepa v svoji skladnosti / spraviti v skladnost s čim uskladiti ◊ …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • nȅskladnōst — ž svojstvo onoga što je neskladno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kongruénca — e ž (ẹ̑) knjiž. skladnost, ujemanje: ta kongruenca je le navidezna; kongruenca med prepričanjem in življenjem ◊ geom. enakost geometrijskih likov po obliki in velikosti; skladnost; lingv. ravnanje enega ali več stavčnih členov po drugem v spolu …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pravíca — e ž (í) 1. kar je v skladu s človekovimi, družbenimi predstavami, pravili o (moralnih) vrednotah: to, da eni dobijo vse, drugi pa nič, ni pravica; na koncu je vendarle zmagala pravica; zmeraj je branil pravico, se potegoval za pravico; ekspr.… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • sòzvóčje — a s (ȍ ọ̑) 1. knjiž. glasovna ubranost, skladnost: med glasovi ni bilo sozvočja / sozvočje samoglasnikov in soglasnikov v pesmi // ubranost, skladnost sploh: barvno sozvočje; sozvočje med vsebino in obliko / hiša je bila v popolnem sozvočju z… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • takó — prisl. (ọ̑) I. 1. izraža način dejanja pri govorečem ali v bližini govorečega, na katerega se usmerja pozornost koga: poglej, tako se obrni; tako se primi, da ne boš padel; počakajte, da vam pokažem: tako se zaklene / ovij si glavo, tako, poglej …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • elegàncija — elegàncij|a ž 1. {{001f}}profinjenost i sklad u pojavi, pokretima i izražavanju; otmjenost [pun ∼e] 2. {{001f}}bogatstvo ukusa u ukrašavanju interijera 3. {{001f}}rafiniranost, skladnost i otmjenost [∼a u odijevanju] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • grȃcija — grȃcij|a ž 1. {{001f}}osobina onoga koji je dražestan [ophoditi se s ∼om]; ljupkost, milovidnost, skladnost 2. {{001f}}meton. lijepa žena; ljepotica 3. {{001f}}(Gracije) 〈mn〉 mit. kćeri Helija i Egleje, rimske božice dražesti i ljepote; u grčkoj… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • homològija — ž 1. {{001f}}a. {{001f}}slaganje, podudarnost b. {{001f}}sklad, skladnost 2. {{001f}}biol. sličnost organa različitih organizama po podrijetlu 3. {{001f}}mat. u elementarnoj geometriji: sličnost likova (ima različita značenja u drugim granama… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • hàrmōnija — hàrmōnij|a ž 1. {{001f}}(Harmonija) mit. kći Aresa i Afrodite, zbog skladna braka s Kadmom oličenje sloge i reda 2. {{001f}}sklad dijelova i cjeline; skladnost, usklađenost 3. {{001f}}glazb. a. {{001f}}svako skladno zvučanje istovremenih tonova;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.