sklonost

sklȍnōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
svojstvo ili stanje onoga koji je sklon
ETIMOLOGIJA
vidi skloniti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • afinìtēt — m 〈G afinitéta〉 1. {{001f}}razg. a. {{001f}}(za što) privlačnost ili sklonost koju tko osjeća prema nekom predmetu istraživanja, poslu, umjetnosti itd. [imati/nemati ∼a za umjetnost/prema umjetnosti] b. {{001f}}međusobna privlačnost dviju osoba… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • afinitet — afinìtēt m <G afinitéta> DEFINICIJA 1. razg. a. (za što) privlačnost ili sklonost koju tko osjeća prema nekom predmetu istraživanja, poslu, umjetnosti itd. [imati/nemati afiniteta za umjetnost/prema umjetnosti] b. međusobna privlačnost… …   Hrvatski jezični portal

  • ekshibicionìzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}psih. nastrana sklonost pokazivanju spolnih organa, ob. na javnom mjestu 2. {{001f}}težnja za isticanjem samoga sebe i vlastitih vrijednosti 3. {{001f}}sklonost prema isticanju pomoću vanjskih efekata …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • erotomànija — ž psih. pretjerana sklonost erotskim doživljajima i iskustvima, sklonost traženju erotskih partnera i doživljaja izražena do manije ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ljúbav — ž 〈G i, I i/ lju〉 1. {{001f}}snažan osjećaj naklonosti, strastvene privrženosti, duhovna i/ili spolna privlačnost jednog bića prema drugome [∼ na prvi pogled; nesretna ∼] 2. {{001f}}meton. ljubljena osoba 3. {{001f}}jaki osjećaj privrženosti što… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pesimìzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}sklonost da se sve gleda u mračnim tonovima, sklonost da se svemu predviđa loš završetak; zloslutnost, beznadnost 2. {{001f}}fil. filozofski pogled na svijet prožet sumornošću, sumnjom i beznadnošću, pogled prema kojemu… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ljubav — ljúbav ž <G i, I i/ lju> DEFINICIJA 1. snažan osjećaj naklonosti, strastvene privrženosti, duhovna i/ili spolna privlačnost jednog bića prema drugome [ljubav na prvi pogled; nesretna ljubav] 2. meton. ljubljena osoba 3. jaki osjećaj… …   Hrvatski jezični portal

  • mitomanija — mitomànija ž DEFINICIJA 1. psih. bolesna sklonost izmišljanju i pretjerivanju u opisivanju različitih događaja 2. razg. sklonost mitskom načinu razmišljanja i tumačenja događaja ETIMOLOGIJA mito + manija …   Hrvatski jezični portal

  • ekshibicionizam — ekshibicionìzam m <G zma> DEFINICIJA 1. sklonost prema isticanju pomoću vanjskih efekata 2. težnja za isticanjem samoga sebe i vlastitih vrijednosti 3. psih. nastrana sklonost pokazivanju spolnih organa, ob. na javnom mjestu ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • -fil — fil, filan, filetizam, filija DEFINICIJA kao drugi dio riječi znači 1. ljubav, sklonost, prijateljstvo, vezanost, rodbinstvo 2. psih. podložnost, naklonjenost, sklonost ka; ljub, ljubac [anglofil; hemofilija; hidrofilan] ETIMOLOGIJA grč. phílos:… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.