skener

skȅner (skȁner) m
DEFINICIJA
1. med. aparat koji ispituje tijelo, organ ili druge biološki aktivne tvari po slojevima različite dubine
2. inform. pretražnik a. program koji automatski pretražuje hardver ili softver (u potrazi za virusima, radi ispravnosti sklopovlja i sl.) b. fotoelektrični uređaj koji digitalizira sliku u podatke pogodne za računalnu obradu
ETIMOLOGIJA
engl. scanner

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • skèner — (skàner) m 1. {{001f}}med. aparat koji ispituje tijelo, organ ili druge biološki aktivne tvari po slojevima različite dubine 2. {{001f}}inform. pretražnik a. {{001f}}program koji automatski pretražuje hardver ili softver (u potrazi za virusima,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Maltais — Pour les articles homonymes, voir Maltais (homonymie). Maltais Malti Parlée à Malte, Australie Nombre de locuteurs 400 000 + ≈ 100 000 émigrés …   Wikipédia en Français

  • Ništa Ali Logopedi — Background information Origin Šabac, Serbia Yugoslavia Genres …   Wikipedia

  • čìtalo — sr i m 1. {{001f}}hip. onaj koji čita 2. {{001f}}sprava pomoću koje se čita, očitava; skener …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skening — skèning m <N mn nzi> DEFINICIJA term. skeniranje, usp. skenirati ETIMOLOGIJA vidi skener …   Hrvatski jezični portal

  • skenirati — skenírati dv. <prez. skènīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvšī, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. pretražiti/pretraživati neku površinu ili predmet uz pomoć zrake svjetla, elektrona i sl. 2. inform. a. provjeriti/provjeravati pohranjene podatke… …   Hrvatski jezični portal

  • skaner — skȁner m DEFINICIJA v. skener …   Hrvatski jezični portal

  • scanner — m DEFINICIJA v. skener …   Hrvatski jezični portal

  • kalibrirati — kalibrírati dv. <prez. kalìbrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. kalìbrīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. odrediti/određivati promjer otvora cijevi vatrenog oružja 2. ispitati/ispitivati i podesiti/podešavati a. tehn. točnost… …   Hrvatski jezični portal

  • čitalo — čìtalo m[i] i sr[/i] DEFINICIJA 1. hip. onaj koji čita 2. sprava pomoću koje se čita, očitava; skener ETIMOLOGIJA vidi čitati …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.