sociolingvistika

sociolingvìstika ž <D L -ici>
DEFINICIJA
disciplina koja proučava odnose između ljudskog jezika, društva i kulture
ETIMOLOGIJA
socio- + v. lingvistika

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sociolingvistika — sociolingvi̇̀stika dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sóciolingvístika — e ž (ọ̑ í) jezikoslovje, ki proučuje razmerje med jezikom in družbo: razvoj sociolingvistike // jezikoslovje, ki proučuje razmerje med družbeno in jezikovno razčlenjenostjo jezika …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • sociolingvist — sociolìngvist m DEFINICIJA onaj koji se bavi sociolingvistikom ETIMOLOGIJA vidi sociolingvistika …   Hrvatski jezični portal

  • sociolingvistički — sociolingvìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na sociolingviste i sociolingvistiku ETIMOLOGIJA vidi sociolingvistika …   Hrvatski jezični portal

  • socio... — ali sócio... prvi del zloženk (ọ̑) nanašajoč se na odnos s kom drugim, z družbo: sociolingvistika, sociologija …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • įvairiaplotmis — įvairiaplotmis, ė Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: įvairiaplõtmis, įvairiaplõtmė Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: būdvardis Kilmė: lietuvių Papildoma informacija: pirmasis apie naujažodį informacijos pateikė Audrius Valotka… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.