skarednost

skȁrednōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
svojstvo onoga što je skaredno ili osobina onoga koji je skaredan
ETIMOLOGIJA
vidi skaredan

Hrvatski jezični portal. 2014.

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.