sakriti

sàkriti (skrȉti) svrš. <prez. -ijēm, pril. pr. -īvši, prid. trp. sakrìven/sȁkrīt>
DEFINICIJA
1. (koga, što) a. spremiti na mjesto za koje ne znaju drugi, skloniti od pogleda drugih b. učiniti da se što ne vidi, ne primijeti, ne pokaže (o osjećajima, raspoloženju) c. zadržati u tajnosti; zatajiti
2. (se) a. naći sebi tajno sklonište b. postati nezamjetan, zakloniti se iza čega, iščeznuti
FRAZEOLOGIJA
može (mogu) se sakriti pred kime (čime) (kad se želi istaknuti velika prednost drugoga) ne mogu se nipošto usporediti
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. kriti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sàkriti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. ijēm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. sakrìven/sȁkrīt〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}spremiti na mjesto za koje ne znaju drugi, skloniti od pogleda drugih b. {{001f}}učiniti da se što ne vidi, ne primijeti,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • posakrivati — posakrívati svrš. <prez. posàkrīvām, pril. pr. āvši, prid. trp. posàkrīvān> DEFINICIJA 1. (koga, što) sakriti sve redom 2. (se) sakriti se svi redom ETIMOLOGIJA po + v. sakriti, sakrivati …   Hrvatski jezični portal

  • mı̏šjī — mı̏šj|ī prid. koji pripada mišu [∼a rupa] ∆ {{001f}}∼e uho bot., {{c=1}}v. {{ref}}mòdrica2{{/ref}} ⃞ {{001f}}∼a rupa (vrijedit će) sto dukata posl., {{c=1}}v. {{ref}}dukat ⃞{{/ref}}; sakriti se u ∼u rupu sakriti se u najskrovitiji kutak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • posakrívati — (koga, što, se) svrš. 〈prez. posàkrīvām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. posàkrīvān〉 1. {{001f}}(koga, što) sakriti sve redom 2. {{001f}}(se) sakriti se svi redom …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skriti — skrȉti svrš. <prez. skrȉjēm, pril. pr. īvši, prid. trp. skrìven/skrȋt> DEFINICIJA v. sakriti ETIMOLOGIJA vidi sakriti …   Hrvatski jezični portal

  • sakrivati — sakrívati (koga, što, se) nesvrš. <prez. sàkrīvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. sakriti ETIMOLOGIJA vidi sakriti …   Hrvatski jezični portal

  • mišji — mȉšjī prid. DEFINICIJA koji pripada mišu [mišja rupa] SINTAGMA mišje uho bot., v. modrica FRAZEOLOGIJA mišja rupa (vrijedit će) sto dukata posl., v. dukat ; sakriti se u mišju rupu sakriti se u najskrovitiji kutak ETIMOLOGIJA vidi …   Hrvatski jezični portal

  • eskamotirati — eskamotírati dv. <prez. eskamòtīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (što) neprimjetno vješto sakriti/sakrivati, (u)činiti da što nestane, (u)krasti [eskamotirati veliki kapital] 2. (Ø) meton. baviti se… …   Hrvatski jezični portal

  • djȅlo — djȅl|o sr 〈G mn djêlā〉 1. {{001f}}rezultat ili proizvod rada [dobro ∼o] 2. {{001f}}pravn. ono što je počinjeno, učinjeno; čin [krivično ∼o] 3. {{001f}}znatan duhovni proizvod, plod čovjekova duha veće važnosti i opsega, duhovna kreacija velike… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dùkat — m 〈G mn dȕkātā〉 1. {{001f}}pov. jedinica novca 2. {{001f}}mletački zlatnik; cekin 3. {{001f}}stari talijanski srebrni novac ⃞ {{001f}}da ∼e kakiš (sereš vulg.) ništa ne vrijedi ma što dobro učinio, ma kakva valjana ili vrijedna djela učinio ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.