skrenuti

skrénuti (Ø) svrš. <prez. skrȇnēm, pril. pr. -ūvši, imp. skréni, prid. rad. skrénuo>
DEFINICIJA
1. napustiti smjer kretanja i uputiti se drugim [skrenuti udesno]
2. pren. zabrazditi, zastraniti [skrenuti u razgovoru]
FRAZEOLOGIJA
skrenuti pameću iron. poludjeti
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. kretati, krenuti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • skrénuti — (∅) svrš. 〈prez. skrênēm, pril. pr. ūvši, imp. skréni, prid. rad. skrénuo〉 1. {{001f}}napustiti smjer kretanja i uputiti se drugim [∼ udesno] 2. {{001f}}pren. zabrazditi, zastraniti [∼ u razgovoru] ⃞ {{001f}}∼ pameću iron. poludjeti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svŕnuti — (∅, što, čime) svrš. 〈prez. svȓnēm, pril. pr. ūvši, prid. rad. svŕnuo〉 1. {{001f}}(∅) navratiti kratko na neko mjesto; svratiti, navratiti [svrnut ću do tebe popodne] 2. {{001f}}(što, čime) skrenuti od uzetog smjera ili pravca, upraviti u smjeru… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skretati — skrétati (Ø) nesvrš. <prez. skrȇćēm, pril. sad. skréćūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. skrenuti ETIMOLOGIJA vidi skrenuti …   Hrvatski jezični portal

  • svrnuti — svŕnuti svrš. <prez. svȓnēm, pril. pr. ūvši, prid. rad. svŕnuo> DEFINICIJA 1. (Ø) navratiti kratko na neko mjesto; svratiti, navratiti [svrnut ću do tebe popodne] 2. (što, čime) skrenuti od uzetog smjera ili pravca, upraviti u smjeru koji… …   Hrvatski jezični portal

  • Liste Swadesh Du Croate — Liste Swadesh de 207 mots en français et en croate. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 2.1 Bibliographie 2.2 Lien interne …   Wikipédia en Français

  • Liste Swadesh Du Serbo-Croate — Liste Swadesh de 207 mots en français et en serbo croate. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Bibliographie …   Wikipédia en Français

  • Liste Swadesh du croate — Liste Swadesh de 207 mots en français et en croate. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 2.1 Bibliographie 2.2 Lien interne …   Wikipédia en Français

  • Liste Swadesh du serbo-croate — Liste Swadesh de 207 mots en français et en serbo croate. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Bibliographie …   Wikipédia en Français

  • fȅlšati — (∅) dv. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 reg. 1. {{001f}}imati zakrivljenu putanju (o lopti) 2. {{001f}}skrenuti/skretati u stranu; krivudati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • línija — línij|a ž 1. {{001f}}crta, potez 2. {{001f}}mat. jednodimenzionalna osnovna geometrijska tvorevina; može biti ravna (pravac) ili zakrivljena (krivulja) 3. {{001f}}reg. redak (u pismu ili tiskanom tekstu) 4. {{001f}}vojn. bojni red; bojišnica,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.