skroman

skrȍman prid. <odr. -mnī>
DEFINICIJA
1. koji se ne hvali, ne pravi važan, koji se ne razmeće, opr. neskroman, razmetljiv [skroman čovjek]
2. koji je bez pretjeranih zahtjeva; koji je bez pretenzija na veličinu i raskoš; jednostavan, običan [skroman dom]
3. pejor. koji je jedva dovoljan; oskudan [skromno znanje]
ETIMOLOGIJA
češ. skromný

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • nèskroman — prid. 〈odr. mnī〉 koji nije skroman; ohol, razmetljiv, opr. skroman …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skromnik — skrȍmnīk m <V īče, N mn īci> DEFINICIJA onaj koji je skroman, suzdržan ETIMOLOGIJA vidi skroman …   Hrvatski jezični portal

  • skromno — skrȍmno pril. DEFINICIJA na skroman način, sa skromnošću ETIMOLOGIJA vidi skroman …   Hrvatski jezični portal

  • skromnost — skrȍmnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je skroman ili svojstvo onoga što je skromno ETIMOLOGIJA vidi skroman …   Hrvatski jezični portal

  • neskroman — nèskroman prid. <odr. mnī>, opr. skroman DEFINICIJA ETIMOLOGIJA ne + v. skroman …   Hrvatski jezični portal

  • bȕšta — ž 〈G mn bȗštā/ ī〉 reg. 1. {{001f}}rij. omotnica, kuverta 2. {{001f}}platna vrećica ⃞ {{001f}}tanka ∼ nizak, skroman dohodak, mala plaća, opr. debela ∼ ✧ {{001f}}tal …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bı̏ti — bı̏ti1 dv. (pomoćni gl.) 〈prez. supl. jèsam, enkl. obl. sam, zanijekani obl. nísam/nijésam jez. knjiž. ekspr., impf. bı̏jāh/bjȅh, aor. bı̏h, pril. sad. bȕdūći, pril. pr. bîvši, prid. rad. bı̏o/bíla ž〉 1. {{001f}}kao spona imenskog predikata… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • iskuhavaóna — ž 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}iskuhavaonica{{/ref}} 2. {{001f}}pov. zast. ugostiteljsko mjesto gdje se može dobiti vrlo skroman, jeftin topli obrok, gdje se za malo novca može pojesti što kuhano …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȗt — m 〈G kúta, N mn kútovi〉 1. {{001f}}mat. dio ravnine omeđen dvjema zrakama (krakovi kuta) sa zajedničkom početnom točkom (vrh kuta) [šiljasti ∼; tupi ∼]; ako je istaknut poredak zraka, kut je orijentiran; ovisno o orijentaciji, razlikuju se nul… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mìnimum — m 1. {{001f}}najmanja količina, veličina, mjera itd. [svesti na ∼ učiniti da ostane najmanja moguća količina čega], opr. maksimum 2. {{001f}}mat. najmanja vrijednost, ob. u skupu vrijednosti koje poprima neka funkcija ili općenito u nekom… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.