skori

skȍrī prid.
DEFINICIJA
koji će uslijediti u bliskoj budućnosti, onaj koji će uskoro doći
ETIMOLOGIJA
prasl. i stsl. skorъ: brz (rus. skóryj, polj. skory) ≃ lit. skerys: skakavac grč. skaírein: skakati

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • Aurlandsdalen — (or the Aurlandsdal ) is a glacially formed Norwegian valley, about 40 km in length (Geiteryggen Vassbygdi), situated in Aurland municipality in the inner Sogn. One of the best known tourist tracks in Norway follows the valley from Geiteryggen… …   Wikipedia

  • dàlek — prid. 〈odr. ī, komp. dȁljī〉 1. {{001f}}koji je na velikoj udaljenosti; udaljen, opr. bliz 2. {{001f}}(vremenski) a. {{001f}}davni, davnašnji [∼a prošlost], opr. nedavni b. {{001f}}koji neće uslijediti uskoro, kojega kraj ili početak treba dugo… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skorašnji — skòrašnjī prid. DEFINICIJA 1. v. nedavan 2. koji će se dogoditi u bliskoj budućnosti, uskoro ETIMOLOGIJA vidi skori …   Hrvatski jezični portal

  • skorojević — skȍrojević m DEFINICIJA pejor. onaj koji se obogatio ili probio u više društvo, koji oponaša stil višeg društvenog sloja; parveni, arivist ETIMOLOGIJA v. skori …   Hrvatski jezični portal

  • skoroteča — skȍroteča m DEFINICIJA arh. onaj koji prenosi vijesti; teklič, glasnik, vjesnik, kurir [ta/taj skoroteča] ETIMOLOGIJA v. skori + v. teći …   Hrvatski jezični portal

  • skoro — skòro [b] (I)[/b] pril. DEFINICIJA 1. v. nedavno 2. u bliskoj budućnosti; uskoro ETIMOLOGIJA vidi skori …   Hrvatski jezični portal

  • skoro — skòro [b] (II)[/b] pril. DEFINICIJA zamalo, umalo, gotovo [skoro sam pogodio] ETIMOLOGIJA vidi skori …   Hrvatski jezični portal

  • montanizam — montanìzam m <G zma> DEFINICIJA pov. kršć. sljedba iz maloazijske Frigije (2 4. st.); naučavala je strogi moralni i asketski kodeks, nijekala Crkvi moć opraštanja grijeha, predviđala neposredan smak svijeta i očekivala vrlo skori drugi… …   Hrvatski jezični portal

  • naskoro — nȁskoro pril. DEFINICIJA za kratko vrijeme; uskoro ETIMOLOGIJA na + v. skori, skoro …   Hrvatski jezični portal

  • odskora — ȍdskora pril. DEFINICIJA 1. od skore budućnosti; ubuduće, od onoga što će biti uskoro i poslije toga 2. v. odnedavna ETIMOLOGIJA od (ot ) + v. skori …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.