skorašnji

skòrašnjī prid.
DEFINICIJA
1. v. nedavan
2. koji će se dogoditi u bliskoj budućnosti, uskoro
ETIMOLOGIJA
vidi skori

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • skòrašnjī — prid. 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}nedavan{{/ref}} 2. {{001f}}koji će se dogoditi u bliskoj budućnosti, uskoro …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • blı̏zak — blı̏|zak (blìska ž, blìsko sr) prid. 〈odr. blı̏skī〉 1. {{001f}}koji je na maloj udaljenosti; prostorno nedalek, obližnji, bliz 2. {{001f}}a. {{001f}}vremenski: koji je bio nedavno; nedavni [∼ska prošlost] b. {{001f}}koji će biti uskoro; skorašnji …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dàlek — prid. 〈odr. ī, komp. dȁljī〉 1. {{001f}}koji je na velikoj udaljenosti; udaljen, opr. bliz 2. {{001f}}(vremenski) a. {{001f}}davni, davnašnji [∼a prošlost], opr. nedavni b. {{001f}}koji neće uslijediti uskoro, kojega kraj ili početak treba dugo… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȅdāvan — prid. 〈odr. vnī〉 koji se dogodio prije kratkog vremena, koji nije iz davnog vremena; skorašnji, dojučerašnji …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • recèntan — recènt|an (recȅntan) prid. 〈odr. tnī〉 koji je odnedavna [∼na pojava; ∼ni događaji]; nov, nedavni, skorašnji ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • blizak — blȉzak prid. (blìska ž, blìsko sr) <odr. blȉskī> DEFINICIJA 1. koji je na maloj udaljenosti, prostorno nedalek; bliz, obližnji 2. a. vremenski: koji je bio nedavno [bliska prošlost]; nedavni b. koji će biti uskoro [bliska budućnost];… …   Hrvatski jezični portal

  • recentan — recèntan (recȅntan) prid. <odr. tnī> DEFINICIJA koji je odnedavna; nov, nedavni, skorašnji [recentna pojava; recentni događaji] ETIMOLOGIJA lat. recens …   Hrvatski jezični portal

  • nedavan — nȅdāvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA koji se dogodio prije kratkog vremena, koji nije iz davnog vremena; skorašnji ETIMOLOGIJA ne + v. davni …   Hrvatski jezični portal

  • dalek — dàlek prid. <odr. ī, komp. dȁljī> DEFINICIJA 1. koji je na velikoj udaljenosti, opr. bliz 2. vremenski a. davni, davnašnji [daleka prošlost]; udaljen, opr. nedavan b. koji neće uslijediti uskoro, kojega kraj ili početak treba dugo čekati… …   Hrvatski jezični portal

  • imedijatan — ȉmedijātan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA 1. koji je neposredan (komu); sljedeći, najbliži, izravan, direktan 2. koji će se dogoditi u bliskoj budućnosti; skorašnji 3. koji je neodgodiv; bezodvlačan ETIMOLOGIJA srlat. immediatus …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.