skolastički

skolàstičkī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na skolastiku i skolastike
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • skolàstički — pril. kao skolastika, po učenju i metodi skolastike …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skolàstičkī — prid. koji se odnosi na skolastiku i skolastike …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skolastički — skolàstički pril. DEFINICIJA kao skolastika, po učenju i metodi skolastike ETIMOLOGIJA vidi skolastika …   Hrvatski jezični portal

  • Occam — (Ockham) (izg. òkem), William (o.1290 o.1350) DEFINICIJA engleski teolog, franjevac, kasni skolastički filozof; pokrenuo jedan oblik nominalizma (Suma ukupne logike), usp. okamizam …   Hrvatski jezični portal

  • Benković — Bénković DEFINICIJA 1. Benko (o.1460 1522), hrv. filozof, profesor filozofije i teologije u Rimu; zastupao skolastički platonizam (Navigium B. Mariae Virginis) 2. Federiko (1677 1753), venecijanski barokni slikar, potječe iz bračke i hvarske… …   Hrvatski jezični portal

  • Toma — Tȍma DEFINICIJA 1. v. 2. Akvinski, Sv. pov. rel. (o.1225 1274), skolastički filozof i teolog, dominikanac; tumačenje kršćanstva zasnovao na Aristotelovoj filozofiji; sustavno izložio pregled srednjovjekovnih crkvenih gledišta o pitanjima prava,… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.